Styrelse 1948

Den 21 oktober valdes en interimsstyrelse som bestod av:

Ordförande Nils-Erik Ydrén, överingenjör Rörstrand
Sekreterare Gösta Hultberg, driftsingenjör Lidköpings stad
Vice ordförande Sven Abrahamsson, ingenjör LMV
Vice sekreterare Tage Collin, civilingenjör Jönköping o Vulcans Tändsticksfabrik
Ledamot Ernst Malmgren, civilingenjör Svenska Sockerfabriks AB
Skattmästare Nils Vult von Steijern, ingenjör Rörstrand
Ledamot Arne Floberg, civilingenjör Rörstrand
Klubbmästare Walter Loewe, ingenjör LMV
Vice klubbmästare Erik Garbom, ingenjör LMV

På föreningens första årsmötet den 14 december valdes:

Ordförande Nils-Erik Ydrén, överingenjör Rörstrand
Vice ordförande Sven Abrahamsson, ingenjör LMV
Sekreterare Gösta Hultberg, driftsingenjör Lidköpings stad
Vice sekreterare Ragnar Åstrand, civilingenjör Inst. Firma R.G. Åstrand
Skattmästare Nils Vult von Steijern, ingenjör Rörstrand
Ledamot Gunnar Schröder, civilingenjör Svenska Sockerfabriks AB
Ledamot Arne Floberg, civilingenjör Rörstrand
Suppleant Per Sylvan, civilingenjör Skånska Cement AB Hällekis
Suppleant Sune Wilhelmsson, ingenjör Ind. AB Plastics, Skara
Suppleant Stig Olof Smedegård, lantmätare Lantmäteristaten Lidköping
Suppleant Nils Artig, byggnadsingenjör Karlsson & Artig
Klubbmästare Walter Loewe, ingenjör LMV
Vice klubbmästare Per Linderoth, ingenjör Rörstrand