Studiebesök/Aktivitet 2021

Pandemin Covid-19 pågick hela året

Eftersom Covid-19 fortfarande klassades som en pandemi anordnades inga medlemsaktiviteter under året. Även årsmötet 2021 ställdes in.