Studiebesök/Aktivitet 2022

Motor Trend 4 april

Årets årsmöte inleddes med en timmas föredragning om Motor Trend av försäljningschef Robert Emstedt. Medverkande var även Marcus Ekdén och Pierre Wilhelmsson från samma företag. Från Tekniska föreningen var vi 24 intresserade åhörare.

Vätgasprojektet i Mariestad 18 maj

Vårterminen 2022 avslutades med ett studiebesök hos Mariestads kommun där 16 miljöintresserade medlemmar välkomnades av utvecklingsstrateg Susanné Wellner i Stadshuset.

Scootermuseet i Källby 21 september

Hösten 2022 inleddes med ett studiebesök på landets största scootermuseum onsdag den 21 september. Vi välkomnades av Svante Jönsson och Joakim Smedberg som återöppnade det tråkigt nog nedlagda museet speciellt för oss.

Julfesten hos Bustad 7 december

Hösten 2022 avslutades med ett studiebesök / julfest hos Lidköpings största
bryggeri, Bustad Brewing Co. onsdag den 7 december. Vi var 23 glada
medlemmar som välkomnades av Benny Bustad, far till huvudägaren David
Bustad.