Styrelse

Styrelse

Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen väljs på föreningens årsmöte som hålls senast i april. Den består av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Samtliga kallas till styrelsemötena där den kommande verksamheten planeras.

Nuvarande styrelse

Ordförande

Bo
Ekström

V.Ordförande

Vakant

Kassör

Stewe
Svensson

Sekreterare

Roland
Kristiansson

Klubbmästare

Birgitta
Olsson

Ledamot

Anders
Gustavsson

Suppleant

Torkel
Améen

Suppleant

Alfred
Palmhammar

Comments are closed.