Styrelse

Styrelse

Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen väljs på föreningens årsmöte som hålls senast i april. Den består av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Samtliga kallas till styrelsemötena där den kommande verksamheten planeras.

Nuvarande styrelse

Ordförande

Bo
Ekström

V.Ordförande

Alfred
Palmhammar

Kassör

Stewe
Svensson

Sekreterare

Roland
Kristiansson

Klubbmästare

Jan Emilsson

Jan
Emilsson

Ledamot

Anders
Gustavsson

Suppleant

Jörgen
Fälth

Suppleant

Lars
Lenhult

 

Comments are closed.