Cidan

Studiebesök/Aktivitet 2019

Cidan i Götene 14 november

Vi var 16 medlemmar som samåkte till Götene för att titta närmare på Göteneds Mekaniska Verkstad, numera CIDAN Machinery. Nye VDn och delägaren Petter Hjelmqvist tog emot oss i matsalen och berättade om företaget.

Historik
 • 1907 startade Göteneds Mekaniska Verkstad Verkstad med tillverkning av utrustningar för industrin. Nyckelegenskaperna var, som idag, innovation, snabbhet, flexibilitet och tillförlitlighet.
 • 1947 lanserades den första egenutvecklade plåtskärmaskinen som blev en jättesuccé.
 • 1954 grundades i Danmark CIDAN A/S och blev snabbt känd inom danska plåtindustrin för sina innovationer och smarta maskiner.
 • 1993 CIDAN fortsatte att expandera genom uppköp av Göteneds. Förvärvet blev ovanligt lyckat då de båda företagen kompletterade varandra perfekt både vad gäller produkter, innovationer och marknadsföring.
 • 2009 Försäljning i främst Sverige liksom tillverkningen i Götene växte snabbt varför man beslöt att flytta huvudkontoret och den danska tillverkningen till Götene.
 • 2011 Försäljningen nu uppe i 80 Mkr/år.
 • 2017 förvärvas det österrikiska företaget Forstner som hade ett antal kompletterande produkter tex klippsträckor, riktverk med valsar och matningsfunktioner.
 • 2019 köps även den österrikiska IT-firman nuIT som levererat styrsystem till Forstners maskiner. Försäljningen är nu totalt uppe i 530 Mkr/år. Götenefabriken firar 110 år.
Marknaden

Kunder är huvudsakligen plåtindustri och större plåtslagerier. Svenska plåtslagerimarknaden har på senare år delats upp i ”större” och ”mindre” enheter. De större finns bara ett fåtal per län och satsar på moderna, dyrare maskiner. De mindre anlitar sedan de större för det de inte klarar själva.

Marknaden i Norden sköts från Götene. Ca 7% marknadsandel i Norden. Ett demorum finns för att demonstrera samt provköra och bevisa att ett visst jobb klaras. Samtliga maskiner är mycket lätta att ställa om då ställtiden kritisk.

Forstner i Österrike kommer koncentrera sig på tillverkning av maskiner för plåtrullehantering där man har 60 års erfarenhet. De har även sälj- och servicekontor för samtliga produkter för tysktalande länder.

I USA har man ett sälj- & servicekontor med 33 anställda i Atlanta. De har lyckats ta ca 25% av marknaden där. Viktigast är snabb leveranstid varför de måste ha ett färdiglager på de vanligaste maskinerna. I USA som Europa är totalmarknaden stabil så det gäller att ta marknadsandelar om man vill växa.

I Kina har man ett försäljnings & servicekontor med 6 anställda. Verkar mycket lovande men problem med vikande konjunktur och kopiering.

I Danmark har man kvar ett servicekontor.

Förutom de egna försäljningskontoren har man agenter och återförsäljare i 30 länder, dock ingen i Afrika ännu.

Marknadsföring genom mässor, ebutik, säljkontor, agenter och återförsäljare.

Produkter

Maskiner från Göteneds/CIDAN är kända för sin goda kvalitet och långa livslängd. Man får därmed långa, trogna kundrelationer. Inte sällan lämnas gamla maskiner in för uppgradering (isf nyköp).

Nya maskiner finns i prisspannet 0,2 – 36 Mkr och kan hantera från 0,6 till 6 mm plåttjocklek. Vanligast är 1,5 mm.

Industrikunderna ställer allt högre krav på kvalitet varför man nu satsar på en utbyggnad av provavdelningen i Götene.

Framtiden
 • Volymfördelar genom produktförenklingar (färre ingåendekomponenter/standardisering).
 • gallring av produkter med låg försäljning.
 • In/outsourcing – gör det som lönar sig mest.
 • Förbättrade inköpsavtal och volymer för att få ner inköpskostnaderna.
 • Målstyrning för i princip all personal.
 • Marknadssatsning i UK, Frankrike och sydeuropa.

Megatrender: globalisering, digitalisering, miljöhänsyn samt fjärrstyrning/övervakning av maskinerna på distans.

Övrigt

Idag har CIDAN totalt ca 200 anställda varav 30 på utveckling. Göteneenheten har 100 anställda varav 8 kvinnor. Inga större rekryteringsproblem i Götene fn. Götene Kommun har dessutom ett nytt gymnasium på gång i kommunen (Weishag från Skara) med bla Industriprogram som troligen kommer förbättra personalsituationen ytterligare.

CIDAN Machinery ägs av tre svenska riskkapitalister samt VD.

Betalningsvillkor för maskiner: 30% vid order, resten vid leverans. Normalt 6-10 veckors leveranstid. Ca 10 enheter levereras per vecka.

Idag är ca 30% av kostnaderna personal. Vinstmarginalen är ca 12%.
2023 är försäljningsmålet 700 Mkr med 15% EBITDA.

Företaget ej formellt ISO miljö/kvalitetscertifierat men har liknande rutiner som standarden. Inga planer på certifiering.

Göteneenheten har 3-skift i produktionen och 1-skift i monteringen. Kvällstid ca 15 man. Styrsystemen är idag ABBs Binar.

Vår guide avtackades på sedvanligt sätt med applåd och en liten minnesgåva.

Comments are closed.