Väner-Tekno 2019

Studiebesök/Aktivitet 2019

Vänertekno AB, 5 februari

Denna kväll var vi 30 medlemmar som invaderade Vänertekno i Tofta för att få en visning av VDn David Andrae och han fru Catherine Reuterskiöld. David berättade att han var lantbrukarson och köpte företaget 2005 av Börje Karlsson, som med 4 medarbetare drev företaget som en legotillverkare. De omsatte ca 5 Mkr/år.

Året efter konstaterades att uppvärmningskostnaden för lokalen var alldeles för hög. David beslöt att gå över till en miljövänligare lösning, och då han inte hittade någon lämplig på marknaden satte han sig vid sitt CAD-system och konstruerade en egen. Det resulterade i en pelletseldad luftvärmare som de själva byggde och placerade centralt i lokalerna. Endast själva brännaren köptes utifrån då alla avrådde från att göra denna själv. Effekten var ca 25 kW. Året efter var värmekostnaden nere i hälften (ca 20 kkr besparing) och fossilfri.

David fick allt fler förfrågningar från lantbrukare om en tork. Effekten borde vara 350-500 kW, dvs minst 14 ggr kraftigare än den ursprungliga värmaren och dessutom helst mobil. Efter många timmar vid CAD-systemet var konstruktionen klar. Det blev en pelletseldad luftvärmepanna inbyggd i en begagnad engångscontainer som hade rymt kläder från Kina till Göteborg. Även denna konstruktion således helt utan vatten. Produkten lanserades 2012 och blev snabbt en storsäljare. Dessvärre krävdes mycket utrymme för tillverkningen varför en tillbyggnad av verkstaden blev nödvändig. Detta blev ett stort, ljust och modernt skepp med ett rejält ”loft” för bla lager. Invigningen skedde sommaren 2018.

Legotillverkning

David planerade till en början att fortsätta i Börjes spår med legotillverkning och investerade i ett antal moderna maskiner för att få en bred maskinpark, naturligtvis av NC-typ för svarv-, fräs-, och bockning. Flera maskiner är anslutna till Internet och kan ta emot NC-program direkt från kund vilket naturligtvis effektiviserar processen och ger kort ställtid. Senare inköptes en laserskärare av senaste slag. Denna har två inmatningsbord (palettväxlare) så man kan ladda och köra samtidigt. Den fungerar även utmärkt för nattjobb utan tillsyn. Normalt har man korta serier 1-200 st där enstycksorder klart vanligast.

4 personer jobbar idag med legotillverkningen. Man har bra samarbete med de flesta konkurrenterna i närheten, tex Järpås Verkstad, och beställer jobb av varandra vid toppar eller om en specialmaskin eller specialverktyg krävs. Bland kunderna märks Meken i Lidköping, SAAB parts (reservdelar) och Götene Ufo AB (fd Götene Construction).

Standardprodukter

Den första värmartypen blev snabbt känd och populär för sin enkelhet, och idag säljer och tillverkar man ca 20 st per år till ett kundpris om ca 60 kkr. En stor kundfördel är att de slipper kostsamma vattenradiatorer med tillhörande ledningar och frysrisk. Minstingen har 12 kW och klarar värma ca 300 m2.

Lantbrukstorken med värmeeffekter på 350 kW eller 450 kW blev likaså en fullträff, kanske delvis för att staten subventionerar icke-fossila torkar med 65% av priset. Den inbyggda pelletstanken rymmer 6 ton pellets vilket brukar räcka 4-5 dygn, så det gäller att ha bra kontakt med pelletsleverantören om man skall köra längre tid. Vid maxeffekt förbrukas ca 100 kg/tim. Värmaren kan anslutas till Internet om så önskas för övervakning och styrning via en mobilapp. Då kan man bla få SMS-larm vid eventuell driftstörning samt beordra omstart eller ändring av temperatur. Systemets verkningsgrad är hela 95%. Till dags dato har man tillverkat och sålt 40 st enheter.

Ett problem är ojämnheten i pelletstillgång och –kvalitet. Få producenter vill ligga med tillräckliga lager varför det inte sällan blir brist på pellets, särskilt vid stränga vintrar. Tyvärr tar fn därför inte leverantörerna emot nya kunder. Pellets från västkusten har visat sig ge fler problem än från övriga landet vilket visat sig bero på ett högre saltinnehåll. Fukthalten är alltid kring 10%. Pellets kostar fn endast hälften av oljan per kWh.

Uthyrning av lantbrukstorkar

Tack vare inbyggnaden i container av standardformat är lantbrukstorkarna lätta att flytta, så lantbrukare kan hyra ut värmaren till tex andra lantbrukare och få intäkter, då de själva normalt använder den en kort tid vid skörden. Denna förmedling kan även ske genom Väner-Tekno vilket blivit en ny inkomstkälla för företaget. Torken har visat sig vara perfekt även för uppvärmning av byggen vilket tex IKEA upptäckt. Denna lösning ger tre vinnare: lantbrukaren som äger torken får hyra, Vänertekno får provision och slutkunden får uppvärmning på ett enkelt, billigt och miljömässigt sätt. Fn omsätts ca 1,5 Mkr/vecka.

Övrigt

Företaget har egen konstruktionskapacitet med modernt CAD/CAM-system inkl dataöverföring till NC-maskinerna. All tillverkning sker mot kundorder. Administration/ledning är 4 personer. Omsättningen är ca 27 Mkr/år varav ungefär hälften är legotillverkning och hälften värmepannor. Man har fått upp marginalerna och resultatet genom att tacka nej till stora, avancerade upphandlingar med små marginaler. En konsekvent satsning på hög kvalitet har minimerat irriterade kunder, reklamationer och garantiutbyten. Eget råmaterial- och komponentlager ger vidare allt kortare leveranstider, också en klar konkurrensfördel.

Man satsar på sin personal vilket givit god trivsel och låg personalomsättning. Bolaget har inte hoppat på den dyra och omständliga ISO-certifieringen för kvalitet och miljö. Produkterna är däremot CE-märkta. På luftvärmarna har man hittat endast en konkurrent med produkter i närheten.

Efter en trevlig fikastund avtackades våra guider på sedvanligt sätt med applåd och minnesgåva från Lidköpings Tekniska Förening.

Comments are closed.