Fribergs 2018

Studiebesök 2018

Fribergs Verkstäder, 9 oktober

Efter samåkning till Håkantorp togs vi 20 medlemmar emot av Stewes chef och VD Håkan Eriksson. Han började att med stor entusiasm beskriva företagets utveckling:

1912 startade Ernst Friberg en verkstad, Håkantorps Mekaniska, för tillverkning av cykeldressiner. Till detta behövdes en svarv som han byggde själv!
1920-talet startade man ett eget gjuteri för rödgods (kopparlegeringar) som behövdes tex i pumpar, portioneringsmaskiner och ventiler man börjat tillverka. Namnbyte till Fribergs Mekaniska.
1940-talet började en övergång till rostfritt material och man fortsatte tillverkning av ventiler och kranar för mejerier och bryggerier. Nu kom även exporten igång till bla Norge, Danmark, Finland och Österrike.
1950-talet tog Ernst son Tor över, men han blev sjuk och försäljningen vek. Tack vare exporten till främst Norge, Österrike och Jugoslavien kunde företaget överleva svackan.
1960-talet fick man beställning på en ost-paraffineringsmaskin som blev en uppskattad produkt. Namnbyte till Fribergs Verkstäder.
1977 tog nuvarande ägare Håkan Eriksson med familj över företaget. Håkan hade stor erfarenhet av rostfritt från 10 års anställning hos Jungaverken (Asko Cylinda). Bla utvecklades den välkända insiktsfångaren med UV-ljus.
1980 fick man beställning på rostfria skärbord och bandtransportörer av Dafgårds.
1984 flyttade företaget till nya, större och modernare verkstadslokaler på nuvarande plats. Order på konstruktion och tillverkning av en stor maskin för osttillverkning från Gäsene mejeri, Ljung. Den blev riktigt lyckad och går för dygnet runt än idag. Började även tillverka spisar och stekbord åt Vara Metallindustri vilket pågick till deras konkurs 1992. Jungaverkens grundare anställdes och var verksam i 10 år.
1985. Konstruktion och tillverkning av stansmaskin för tex hamburgare åt Dafgårds. Såldes även till Arla och några andra livsmedelsindustrier.
1986. Tillverkning av stora rostfria moduler till sjukhus.
1993. God orderingång gjorde att man växte ur lokalerna än en gång. Nu byggdes fabriken ut med ytterligare ca 1500 m².
1998 installerades den första laserskärmaskinen som effektiviserade tillverkningen avsevärt.
1999. Köp av Göteborgsföretaget PanoCopter Storköksprodukter vars tillverkning flyttas till Håkantorp.
2000. Godkänd kvalitetscertifiering enligt ISO 9002. Alla produkter nu CE-märkta. Visnings- och utbildningsrum iordningställt.
2001 togs tillverkningen av industrigrytor över från Hylte Pressverk. Lansering av den robusta Kokgrytan FHP i storlekar från 100 till 2000 liter.
2008. Ännu en Bystronic laserskärare installeras. Lokalerna byggs ut med ett nytt skepp för främst lager. Flytt av maskinparken för bättre flöde i tillverkningen.
2012. Ny utbyggnad med ljusa, ljuddämpande lokaler. Nära nog en fördubbling, 3000m². Köp av konkurrenten Novlab Storköksutrustning. Deras storsäljande gryta KN-2 moderniseras.
2014. Tillverkning av induktionsspisar introduceras
2015. Ny toppmodern laserskärmaskin Bystronic med bättre precision och hastighet ersätter de två tidigare.
2018. Idag 32 anställda och fullt upp att göra. Inget eget gjuteri, man anlitar oftast Lyrestads Gjuteri. Lidköpings Tekniska Förening på besök.

Produkter
Företagets produkter är idag huvudsakligen tillverkade i rostfritt stål 2333 eller syrafast rostfritt 2343 i tjocklekar 0,3 – 20 mm. Man delar in produkterna i tre grupper:

1. Storköksutrustning (spisar, stekbord, kokgrytor mm)

2. Flödesutrustning (pumpar, omrörare, diskutrustningar, tankar för tex foderanläggningar, biogastillverkning, läkemedelsindustrin). Norge är största marknaden.

3. Legotillverkning med laserskärning, svetsning (Mig/Tig), bockning, konstruktion. Bland kunderna märks tidigare Asko Cylinda.

Flertalet produkter är kundanpassade på något sätt, så tillverkningen görs i korta serier där korta ställtider naturligtvis är viktigt. Underleverantör konstruerar och bygger eldelarna till produkterna. De större grytorna har rejäla effekter, tex 400V/90A 3-fas (ca 60 kW). Vissa värms med doppvärmare (elektroder i vätskan) i stället för elslingor under grytan. Några produkter finns även med induktionsvärmning. Effektbegränsningar för norska marknaden då deras elsystem av tradition har huvudspänning 230V och saknar nolla. En övergång till sveriges system är dock påbörjad.

Övrigt
Egen konstruktionsavdelning med moderna CAD/CAM-system inklusive dataöverföring till maskinerna. Några få standardprodukter finns på lager liksom ett antal halvfabrikatsdelar. Försäljning sker primärt genom ett stort återförsäljarnät. Samarbetar även med ett antal duktiga serviceföretag för snabb service om något händer.

Vår guide avtackades på sedvanligt sätt med applåd och en liten minnesgåva från Lidköpings Tekniska Förening.

Comments are closed.