Swegon 2017

Studiebesök 2017

Swegon i Kvänum, 7 november

Swegons Entré

Höstens första studiebesök blev till luftbehandlingsföretaget Swegon i Kvänum där vi senast var för 13 år sedan. Vi var 26 förväntansfulla medlemmar som togs emot av Erik Edvardsson och visades via den ombyggda receptionen och en inomhusträdgård till ett modernt konferensrum. Där bjöds vi på fika och en intressant genomgång om företaget.

Kvänumsanläggningen grundades 1952 och hette då Plåtmekano för att 1983 byta namn till PM-luft. 2005 slogs företaget ihop med ett antal företag och bildade Swegon Group, helägt företag av investmentbolaget Latour (familjen Douglas). Då omsatte gruppen 138 MEUR vilket har ökat linjärt, både organiskt och via uppköp, till dagens 420 MEUR med god lönsamhet. Idag är ca 75% av produktionen på export och gruppen har 2200 anställda. Latour äger drygt 70 företag och har en långsiktig ägarpolicy. Kvänumsanläggningen är huvudkontor med stab, utveckling, provanläggningar och tillverkning. Totalt nästan 40 000 m2 och 350 anställda, varav 200 i produktionen. Tillverkningen är kundorderstyrd och tack vare modulariseringen är leveranstiden runt 10 dagar från order varav tillverkningen endast ca 6 timmar. På ett år åtgår ca 10 kton plåt och avfallet returneras för återvinning.

Swegon har totalt 14 produktionsanläggningar förutom Kvänum bla i Tomelilla, Arvika, Kaarina (Finland), Mumbai (Indien), Lemmens (Belgien), Toronto (Kanada), Nashville (USA). Swegon är både kvalitet- och miljöcertifierat (ISO 9001 och 14001).

En människa andas ca 15 kg luft per dygn motsvarande 12,5 m3. God luft krävs för att vi skall må bra och vara pigga. Swegon jobbar med att optimera inomhusklimatet med minimal miljöpåverkan. Det innebär bla behaglig temperatur, fukt- och ljudnivå, låg partikelhalt och tillräcklig syrehalt. Dessutom dragfritt och estetiskt utseende. Företaget har som mål bästa livscykelkostnad och minimal miljöpåverkan för sina produkter. Detta betyder att de flesta aggregaten numera har inbyggt, modernt styrsystem som anpassar effekten efter behov eller manuellt via mobilapp eller lokal knappsats.

Eftersom man har högt ställda tekniska krav på driftekonomi och livslängd är moderna utvecklingsavdelningar ett krav. Idag kan aggregaten tex detektera om ett konferensrum används på flera sätt (CO2, tempmätning) och steglöst anpassa ventilationen för behaglig temperatur och syrenivå. Flera mindre produkter är certifierade för passivhus.

Företaget är indelat i följande avdelningar:

 • Kommersiell ventilation – bla Kvänum
 • Kylning – Venedig
 • Hemlösningar (villa, lägenheter) – Lidköping
 • Mindre kommersiella – Belgien
 • Nordamerika (montering för USA, Kanada)

Kommersiell ventilation består av:

 • Luftbehandlingsaggregat
 • Vattenburna klimatsystem
 • Luftflödessystem
 • Lösningar (hyr en lösning till känd månadskostnad)
 • Akustik (ljuddämpning)
 • Brandspjäll (förhindrar spridning av brand via ventilationskanaler)
 • Värmepumpar
 • Datorhallkylningar

I Kvänum tillverkas främst luftbehandlingsserien Gold, lanserad 1994. I denna ingår ett antal modeller från de minsta för tex bostäder och daghem till jättar för tex hotell, kontor, köpcentra, sjukhus, arenor, flygplatser. Aggregaten är numera modulbyggda och kan tom monteras ihop på plats om fläktrummet eller vägen dit är trång. Partikelfilter ingår oftast och larmar när de behöver rengöras eller bytas. Vissa filter har tom en automatisk rengöring genom att luft blåses åt motsatt håll vid behov. I varmare länder är en kylmodul självklar.

Goldprodukterna är kända för sina, relativt konkurrenterna, små dimensioner och höga kvalitet. Helst skall de stå i låsta fläktrum. Monteringen sker i tvåskift med alltest av färdiga produkter. Även mer omfattande stickprovskontroller görs.

Ett lättskött Linuxbaserat styrsystem specificerat av Swegon men tillverkas av en underleverantör ingår som standard. Allt oftare är det anslutet till Internet via WLAN (WiFi) och möjliggör då fjärrstyrning och fjärrövervakning samt support på distans inklusive programuppdateringar. De vanligaste givarna är idag temperatur, luftfuktighet och CO2 (VOC) för styrning av effekten.

Värmen i utluften tas tillvara antingen via roterande- (RX upp till 85% verkningsgrad), platt- (PX upp till 80% verkningsgrad), batterivärmeväxlare (CX, två ”bilkylare”) eller separata luftströmmar (SD).

Storsäljaren är den roterande med en kapacitet från 0,08 till 14 m3 luft per sekund. Den största modellen har hela 10 km (!) aluminiumband, ca 200 kg, och kan teoretiskt förse ca 96 000 människor! En nackdel med denna konstruktion är att viss del av utluften blandas med friskluft och blåses in igen och då kommer tex mögelsporer tillbaka.

Motorerna till fläktarna är av permanentmagnettyp och köps av en slovensk firma som tidigare gjorde dammsugarmotorer. Fläkthjulen i aluminium lasersvetsas i Kvänum med mycket hög precision och balanseras med ned till 0,1 g precision för maximal livslängd och ljudminimering.

Swegons goda kompetens och support är välkänd och viktig hela vägen från försäljning, projektering, driftsättning till driftservice och underhåll (tex filterbyte, rengöring). Man har fått så gott rykte att man startat ”Swegon Air Academy” som bla arrangerat seminarier, författat böcker, artiklar, hyrt ut föredragshållare och föreläsare till högskolor.

Konkurrenter är Systemair, IVT.

Swegon håller fn på att bygga en fabrik liknande den i Kvänum i USA för produktion av Gold-serien.

Besöket avslutades med en rundvandring i den märkligt (?) rena fabriksluften.

Comments are closed.