Elos 2017

Studiebesök 2017

Elos Medtech i Skara, 22 februari

Vi var 34 nyfikna medlemmar som 2017-02-22 besökte Elos Medtech i Skara. Vi hälsades välkomna av VD Mathias Andersson som började med att bjuda oss på fika och berätta om Elos Skara:

Företaget grundades av Göran Helldin 1975 och hette till en början Helldins Mekaniska. På 1980-talet fick man en lyckosam förfrågan från Pharmacia Uppsala som önskade en mindre plastdetalj för medicinska prover. Detta blev starten för legotillverkning av små medicinska detaljer och företaget bytte namn till Microplast och flyttade till Skara. Vissa plasthylsor för allergitester tillverkas fortfarande och man har till dags dato tillverkat över 2 miljarder styck!

2011 köper Elos företaget då det kompletterar Elos tillverkning av medicinska produkter på ett bra sätt. Elos-koncernen heter idag Elos Medtech.

Elos har fortsatt utveckla Skaraenheten med bla två tillbyggnader (till ca 3300 m2 totalt) och ökad automatisering av tillverkningen. Idag går flertalet formsprutceller självständigt dygnet runt med bemanning endast dagtid. Idag har man 28 anställda i Skara varav 2 utvecklingstjänster samt 23 formsprutmaskiner. Omsättningen är fn ca 47 Mkr och ökar ca 13% årligen. I nuvarande lokaler klarar man troligen ca 100 Mkr. För vissa extremt känsliga arbeten har man ISO-klassade renrum. Företaget är även certifierat för ISO kvalitet och miljö samt FDA(amerikanska läkemedelsmyndigheten).

Produkterna som tillverkas är tekniskt avancerade plastdetaljer med mycket snäva toleranser, ibland med ingjutna metalldelar. Ej PVC eller siliconplaster. Plasten formas i ca 400°C och blir då automatiskt nästintill steril. Efter tillverkningen ligger produkterna i karantän ca 24 tim före mätning, vägning och förpackning. Kontrollmätning görs med överenskommet intervall, minst 5 detaljer/dygn. Kan göras med laserprob och/eller i mikroskop. Täta, rena förpackningar gör att detaljerna i regel är tillräckligt rena för användning direkt. Tandimplantatdetaljer steriliseras dock separat hos kund.

Pressverktygen tillverkas på lego inom ca 200 km radie från Skara för ”närkontakten”. Vissa reparationer kan utföras på plats i Skara. Verktygen förvaras i mycket torr, tempererad miljö för att slippa korrosionsrisk och därmed inoljning. Kunder är flera stora medicinteknikföretag tex GE Healthcare, Nobel Biocare, Bosch Rexroth. Normalt vet de exakt hur produkten skall se ut och då kan serietillverkning starta inom 5 månader från verktygsförslag. Från första förfrågan till serieproduktion tar det ca 2 år. Konkurrenter finns bla i Schweiz och USA.

Mötet avslutades med en rundvandring som gav god insikt i verksamheten och de nya fräscha tillbyggnaderna samt många följdfrågor.

Kort om Elos Medtech-koncernen
Elos Medtech har anor sedan 1923 och var till en början i träbranschen. På 1980-talet hette gruppen Westergyllen och då ingick bla Götenehus. Sedan 1990 har man fokuserat alltmer på precisionsdetaljer och 1992 förvärvades Timmersdalaenheten. 2003 togs beslut att öka fokus på medicinska produkter varför man 2006 sålde den sista icke-medicinska enheten. 2008 byttes namnet till Elos AB och 2010 till Elos Medtech Group. Företaget är nu noterat på Stockholmsbörsens Small Cap lista med webbplatsen www.elosmedtech.com. Koncernen har växt främst genom förvärv och innefattar nu följande enheter:

  • Timmersdala (1992). Utveckling och tillverkning av ortopediska produkter (trauma and spine)
  • Gorlose, Danmark (2005). Utveckling och tillverkning av dentala produkter (titantänder,broar mm)
  • Tianjin, Kina (2010). Utveckling och tillverkning av insulinpennor
  • Skara (2011). Tillverkning av små plastdetaljer med mycket hög precision i stora serier
  • Memphis, USA (2015). Utveckling och tillverkning av ortopediska produkter (trauma and spine)

2016 flyttade man huvudkontoret till Göteborg där en säljorganisation redan fanns. Gruppens totala omsättning är nu uppe i ca 550 Mkr med ca 500 anställda och man har ambitionen att fortsätta växa. VD heter Jan Wahlström.

Comments are closed.