Powertrain 2016

Studiebesök 2016

Volvo Powertrain i Skövde, 24 maj

Vi var 43 förväntansfulla medlemmar som mötte tre guider på Volvo Powertrains Skövdefabriks ”Visitors Center”. Företaget är fortfarande svenskt och tillverkar bl.a. lastbilar, bussar, entrepenadmaskiner, båtmotorer. Andra fabriker finns bl.a. i Köping, Eskilstuna och Göteborg. En ny, mycket välrenommerad, VD har värvats från Scania. Slogan är ”Stolthet – Arv – Förmåga”.

Skövdefabriken har anor från 1868 då Sköfde gjuteri och Mekanisk Verkstad grundades. I början tillverkades en mängd olika produkter men efterhand blev man mer och mer koncentrerad på motortillverkning. Idag är ca 5000 anställda i Skövde varav 2800 på Powertrain och resten på kinesiskägda personbilsmotortillverkning. Powertrain tillverkar stora dieselmotorer på 9, 11, 13 och 16 liters volymer. De är alla av rak 6-cylinders, 24-ventilers typ. Storsäljaren är 13 liters-motorn med ca 80% av årsproduktionen om 85 000 motorer. 16-litersmotorn ger ca 550 hp och 2500 nm moment. Motorerna är gjutna av vanligt gråjärn, är mycket robusta och välkända för sin långa livslängd. Alla motorer är sålda och märkta med spårbara serienummer. Normalt jobbar man i tvåskift.

I F-fabriken fick vi se monteringen av framför allt 13-litersmotorn. Ett stort antal ABB-robotar gjorde merparten av jobbet i ganska många celler. Självgående truckar transporterade komponenter och motorer till/från cellerna. I slutprovningen laddades motorerna med ca 40 liter förvärmd olja och startades ett antal gånger och kördes totalt 90 sekunder utan kylvätska. Ett antal mätinstrument kollar och larmar om något onormalt påträffas. Kylsystemets täthet kollas med tryckluft.

D-fabriken som är en av de äldsta byggnaderna har renoverats och används nu till cylindertoppsmontering. Endast 7 personer/skift sköter hela fabriken som för närvarande består av 12 helautomatiska fleropar som fräser, borrar, gängar mm. Ca 30 000 cylindertoppar färdigställs per år. Var 10e cylindertopp kontrolleras liksom den första efter ett verktygsbyte. Ett reningsverk separerar bl.a. ut spånorna ur skärvätskan för vidaretransport tillbaka till gjuteriet. Detta möjliggör återanvändning av vätskan. Cellernas goda ljudisolering och luftrening ger mycket god miljö i fabriken.

På området finns även två gjuterier: G1 som gjuter motorblock ca 120 000 ton/år och G2 som gjuter cylindertoppar ca 20 000 ton/år. Merparten av råmaterialet är återvunnet gråjärn från Stena Recycling.
I källaren på Visitors Center finns ett intressant litet museum där fabrikens historik visas liksom några kända motortyper som tillverkats.

Comments are closed.