Akron 2016

Studiebesök 2016

Akron i Järpås, 16 mars

Denna marskväll besökte 26 förväntansfulla medlemmar Akron i Järpås, känd för sina jordbruksmaskiner. Företagets måtto är ”Spannmålshantering i världsklass”. Marknadschef Martin Thorsson och fastighetschef Ingemar Jonsson hälsade oss välkomna med kaffe, fralla och kaka varefter Martin Thorsson höll ett mycket uppskattat föredrag om Akron:

 • Företaget grundades 1935 av bröderna Åke och Helge Abelsson som en cykelverkstad
 • Allt fler förfrågningar från lantbrukare i närheten gjorde att man 1936 började tillverka enklare handredskap för lantbruk och trädgård
 • 1939 bytte man namn till Bröderna Abelsson & Co. Åke var säljare och Helge skötte tillverkningen
 • 1948 döpte man en halmskärarmaskin till AKRON (från en amerikansk cykeldäcktillverkare)
 • 1956 gjordes den första fläkten för kalluftstorkning av hö inomhus som passade bra på höskullen i ladugårdar
 • 1958 gjordes den första spannmålstorken, Ekonomitorken
 • 1959 kom konsulten Sven-Johan Persson från Hushållningssällskapet och dömde ut Ekonomitorken som en dubbel lögn: den var varken ekonomisk eller torkade. SJP gav flera tips på förbättringar
 • 1963 bytte man namn till AKRON och ”lånade” typsnittet från en Monarkskylt
 • 1965 lanserades den första hövändaren Kombi
 • 1966 byggdes en ny stor lagerlokal (10 000m2) som av misstag (?) gick utanför företagets tomt och tom in i Vara kommun. Efter ett antal möten mellan Lidköpings och Varas politiker och Akron kom man överens om att flytta kommungränsen så att hela fastigheten kom i Lidköpings kommun!
 • 1967 lanserades den första modulbyggda spannmålstorken för serietillverkning
 • 1969 säljer bröderna Abelsson företaget till Sven-Johan Persson på 15 års avbetalning
 • 1970-90 företaget ökar produktion och marknadsandelar både i Sverige och utlandet
 • 1990 drabbades företaget hårt när dåvarande ekonomichefen förskingrade ca 12 Mkr till sitt spelmissbruk
 • 1992 köptes Svegmas konkursbo och kom då över tidigare konkurrentens produktsortiment

Företaget ingår i Runstensgruppen tillsammans med Rekordverken (hackar) och Rangeltorps Säteri (testgård) och ägs helt av Sven-Johan Perssons dödsbo. S-J Ps son Erik Hellsvik är VD.

Man har 75 anställda och omsätter ca 90 Mkr med acceptabel vinst. Affärsidén är hög kvalitet och nästan alla produkter är kundanpassade. Man lägger betydligt mer än konkurrenterna på utveckling och har tex ett antal patent bla på fläktblads utformning. Man jobbar inte skift men ett antal självgående maskincaller går dygnet runt. Mycket låg personalomsättning.

Ca 7 000 m² tillverkningsyta vid huvudanläggningen samt 3000m² i Järpås. Ca 30 000 artiklar på lager samt ca 8 000 köpta artiklar. 2 000 ton plåt åtgår per år (från SSAB och Ruukki). Mycket hög förädlingsgrad, få köpeprodukter. Huvudsakligen direktförsäljning men ett antal agenter finns kvar sedan länge. Produkterna är målade eller galvade, ungefär samma pris.

Comments are closed.