Paroc 2015

Studiebesök 2015

Paroc i Hällekis, 24 september

Föreningen inledde höstens aktiviteter med ett spännande besök hos Paroc, Hällekis, som tillverkar brandsäker isolering av olika typer. Fastighetschef Per-Olof Gustavsson inledde med kaffe och en kort genomgång av företagets historik, produkter samt tillverkningsprocessen i Hällekis. Därefter guidade han vant vår frågvisa grupp genom fabriken.

När Cementa lade ner verksamheten i Hällekis 1978 fick samhället genom statligt stöd Rockwool att etablera stenullstillverkning som ersättningsindustri. Denna köptes 1999 av den nystartade finska koncernen Paroc som idag har tillverkning i Finland, Sverige, Ryssland, Litauen, Polen med total försäljning på drygt 400M EUR. Företaget har tre divisioner:

  • Byggisolering inkl akustik
  • Teknisk isolering tex rörisolering, nät- och lamellmattor
  • Panelsystem (nästan färdiga husväggsmoduler)

Parocs huvudkontor i Sverige är i Skövde (ca 70 anställda) där även akustikprodukter utvecklas och tillverkas. Försäljningen i Sverige är ca 100Mkr och har 50% av svenska isoleringsmarknaden. Totalt jobbar ca 220 personer i Hällekis idag varav några i 4-skift.

Råmateriel för tillverkningen är diabas, briketter, dolomit, koks och syrgas. Blandningen värms till ca 1500 grader Celsius i en kupolugn och tappas långsamt ut och träffar snabbt roterande räfflade vattenkylda sk spinnhjul. Då bildas stenullstrådar som sugs in i en fiberuppsamlare och blandas med ett fenolbaserat bindemedel och sprids ut på ett rullband vars hastighet bestämmer tjockleken på produkten. Därefter passeras en härdugn och efter formatering kan skärning ske med knivar till önskad storlek. Slutligen manuell avsyning bla för att förhindra glödande delar kommer in i förpackningen och kan ge brand.

Kantöverskottet gick förr till deponi men mals idag till sprutisolering. Misslyckade skivor mals och pressas till briketter som återanvänds i ugnen.

Frigolit har tagit över stor del av markskivemarknaden men är pga brandrisk olämpligt på andra platser.

På lagret sköter ett antal datorförsedda truckar lastning/lossning. De får sina körordrar på bildskärmen från centrala datorsystemet.

Comments are closed.