Skallmeja 2014

Studiebesök 2014

Skallmeja Lantbruksmuseum, 17 september

Lidköpings Tekniska Förening inledde höstsäsongen med ett besök på Skallmeja Lantbruksmuseum. Vi togs emot av ägaren Mats Nilsson, som kunde hälsa 20-talet medlemmar välkomna.

Även om inslaget av lantbruksmaskiner och till lantbruket hörande redskap var stort fanns även mängder av andra intressanta föremål.

Mats Nilsson, som tidigare varit lantbrukare, berättade om museets tillkomst och som inledning fick vi svara på vad olika gamla redskap använts till. Trots en tekniskt kunnig församling var det inte många som svarade rätt. Sedan följde en förevisning i flera timmar, först genom att utomhus titta på maskiner och redskap och därefter gå igenom de olika byggnaderna som alla var fyllda av föremål.

Efter att ha klarat av ungefär hälften intogs fika och då fick vi återigen tillfälle att gissa vad gamla saker använts till. I en byggnad fanns inredda rum från olika tidsepoker och därtill en komplett lanthandel med tidstypisk inredning och varusortiment. Det var ett överväldigande antal föremål, totalt ca 80 000. Många fick en ”nostalgisk kick” av att känna igen gamla ting och saker från sin barndom.

Kvällen blev sen efter ett mycket intressant besök där ägaren med stor kunskap och inlevelse berättade om föremålen.

Comments are closed.