Skandia Elevator 2013

Studiebesök 2013

Skandia Elevator i Arentorp, 4 april

Lidköpings Tekniska Förening har varit på studiebesök hos företaget Skandia Elevator i Arentorp. Företagets vice VD Jonas Larsson hälsade dryga 20-talet besökare välkomna.

Företaget grundades 1914 av bröderna Nils och Gustav Larsson under namnet Bröderna Larsson i Arentorp AB. I dag drivs det familjeägda företaget av sonsönerna Joakim och Jonas Larsson. Under åren fram till 1960-talet var de självrensande tröskverken en stor produkt. Under 60 och 70-talen tog man fram ett brett produktutbud med elevatorer och torkanläggningar.

Under 70-talet valde man att koncentrera sig enbart på transportutrustningar och man började även exportera produkterna. Under 80 och 90-talen började man tillverka transportörer i galvaniserad plåt, något som blev en framgångsfaktor och exporten och produktutvecklingen expanderade. Senare ändrades namnet till Skandia Elevator och företaget är nu Europas ledande tillverkare av transportsystem för spannmålsindustrin.

Antalet anställda uppgår till ca 110 varav ca 85 i produktionen och omfattar ca 30 olika yrkeskategorier. Ungefär 20 procent av försäljningen sker i Sverige, resten går på export varav en stor del till öststaterna. Då företaget kör 2-skift fick vi under rundvandringen se produktionen under sakkunnig guidning.

Som avslutning på ett mycket intressant besök samlades vi i personalmatsalen där företaget bjöd på fika.

Comments are closed.