Kartåsen 2012

Studiebesök 2012

Kartåsens avfallsanläggning i Lidköping, 9 oktober

Lidköpings Tekniska Förening har gjort studiebesök på kommunens avfallsanläggning i Kartåsen. Ett 20-tal medlemmar hade trotsat det kalla och regniga vädret vid denna utomhusaktivitet.

Vi mottogs av renhållningschef Jan Westin som informerade om verksamheten och att det är kommunernas skyldighet att omhänderta hushållsavfall. Kartåstippen har anor från början av 1910-talet. Då kördes i stort sett allt avfall dit och det eldades i brännugnar. Detta pågick fram till 1970-talet.

För ca 15 år sedan infördes en skatt på deponi för att minska deponimängden och få mer avfall till återanvändning eller återvinning. För några år sedan kom ytterligare skärpta krav för att driva deponier vilket innebar att ungefär hälften av alla landets deponier försvann på kort tid, kvar finns nu ca 120 st.

Numera är Kartåsens Avfallsanläggning en toppmodern anläggning med utmärkta sorteringsmöjligheter som uppfyller de hårda miljökraven. Ett exempel på detta är att man gjort åtgärder för att ta hand om lakvattnet så det inte rinner ut i Vänern. Det har man gjort genom att bygga täta väggar i marken kring deponin av bentonitlera varefter lakvattnet samlas upp i dammar.

Hela anläggningen är runt 40 ha och det man ser när man lämnar sitt avfall med bil från rampen är bara en liten del. Förutom Kartåsen finns ett 20-tal miljöstationer runt om i kommunen. Till detta kommer att Lidköping har bland de lägsta renhållningstaxorna i landet. Därför finns ingen anledning att slänga avfall i naturen eller skräpa ner på andra olämpliga ställen.

De flesta deltagarna hade inte vetskap om den stora omfattningen av verksamheten på Kartåsen och efter en dryg timma tackade vi Jan Westin för en mycket intressant visning.

Comments are closed.