Strokirk 2008

Studiebesök 2008

Strokirk Landströms, 26 mars

Lidköpings Tekniska Förening genomförde på onsdagskvällen ett studiebesök hos Strokirk-Landströms AB.

Göran Gustavsson, företagets VD, höllen en inspirerande föreläsning om tryckerikonstens historia i allmänhet och Landströms i synnerhet. 28 intresserade medlemmar gjorde härefter en rundvandring i lokalerna ock fick se de två moderna offset tryckpressarna i drift.

De stora, öppna och ljusa lokalerna, samt den behagligt låga ljudnivån gjorde ett påtagligt positivt intryck hos de som upplevt gårdagens slamrande tryckerimiljöer. Den snabba utvecklingen på tryckerisidan har gjort det nödvändigt med stora och täta investeringar och snabba avskrivningar.

Strokirk – Landström har haft dessa möjligheter och ser med stor tillförsikt på framtiden. Vi kommer gärna tillbaka då.

Comments are closed.