Peter 2008

Studiebesök 2008

Peter Svenssons motorer, 23 september

Lidköpings Tekniska Förening inledde sitt höstprogram den 23 sept. med att besöka Peter Svensson på hans gård Rosenlund i Norra Härene.

Ett 30-tal medlemmar hade anmält sitt deltagande, men ryktet hade tydligen spridit sig och besökarantalet var betydligt större både av medlemmar och ännu icke invalda medlemmar.

Å dessa män med sina bullrande maskiner.

Peter, som är synskadad från födseln, kunde avgöra en maskins tillstånd genom att höra på ljudet vid olika varvtal. Man får då betänka att han hade stjärnmotorer med upp till 21 cylindrar. Provkörning av bl.a. en hjälpmaskin för fartyg med ett stort svänghjul föranledde hörselskydd på.

Kvällen fick oss att inse vad en person med patos och lite hjälp från pappa kan åstadkomma.

Besöket avslutades med värvning av nya medlemmar innan vi åkte hem.

Comments are closed.