Årsmöte den 27 april 2017

Lidköpings Tekniska Förening välkomnar medlemmarna till ordinarie årsmöte torsdag den 27e april kl 18.00 i Lidbeckska huset (vid gamla stadens torg), fullmäktigesalen.
Mötet inleds med ett föredrag om nya avloppsreningsverket av VA-chef Pernilla Bratt. Därefter berättar elnätschef Lars-Göran Färdig om den nya elmottagningsstationen.
Efter en kaffepaus tar årsmötet vid. Anmäl ditt deltagande (för kaffet) senast må 24e april via email, tel el SMS 0733-626090.
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 7e april helst via epost till info@lidtekniska.se. Handlingar anslås på hemsidan.