Årsmötet 2023

Årsmötet hölls den 15 mars i PRO:s lokal på Sockerbruksgatan 1A i Lidköping. Ett tjugotal medlemmar hade infunnit sig till kvällens möte. Det inleddes med att Per Widström från Flygtekniska Föreningen informerade om gasturbinmotorer och tysta propellrar. Efter informationen bjöds på fika innan årsmötet började.

Ur verksamhetsberättelsen framgick att föreningen under 2022 genomförde fyra företagsbesök. I april hölls årsmötet hos Motor Trend i Lidköping, i maj besöktes Vätgasprojektet i Mariestad och i september besöktes Scootermuseet i Källby. Årets julfest hölls hos Bustad Brewing i Lidköping. Reportage från dessa aktiviteter finns på hemsidan.

Styrelsen hade sex möten under 2022. Den viktigaste frågan har varit att starta upp verksamheten igen efter de två åren med covid-pandemin. Många företag har varit ovilliga att ta emot besökande. Dessutom har styrelsen varit osäkra på om våra medlemmar skulle vilja komma till våra aktiviteter innan de känner sig säkra på att pandemin verkligen är över.

Under 2022 har två nya medlemmar invalts och föreningen består av 86 medlemmar varav 4 hedersmedlemmar.

Efter de val som genomfördes består styrelsen av följande:

Bo Ekström, ordförande
Alfred Palmhammar, vice ordförande
Roland Kristiansson, sekreterare
Stewe Svensson, kassör
Jan Emilsson, klubbmästare
Anders Gustavsson, ledamot
Lars Lenhult, suppleant
Jörgen Fälth, suppleant

Valberedningen består av Rune Åkesson och Åke Pettersson.

Sedan tackade Bosse för visat intresse och avslutade årsmötet.