Färskvattenförsörjningen

 

Årsmötet 2017

Färskvattenförsörjningen

Idag tas ca 90% av vårt färskvatten från Blänkås (Kinneviken) och blandas med 10% Råda ås-vatten. Vattnet renas i Lockörn- eller Läcköverket. Fn produceras ca 11 000 m3 vatten/dygn.

I kommunen finns 112 vattenföreningar som ansvarar för ledningarna sista biten och ”säljer vidare” vattnet till sina medlemmar. Detta betyder att idag har ca 95% av kommuninvånarna kommunalt vatten. Viss del säljs även till Vara, Essunga och Grästorps kommuner. För ökad säkerhet måste Lidköping troligen i framtiden anlägga ett andra råvattenintag, eventuellt strax norr om Hindens Rev, ifall något händer med Blänkåsvattnet.