Ekestubben 2017

 

Årsmötet 2017

Elmottagininsstationen Ekestubben

Jan-Erik Skoglund från Lidköping Elnät berättade att nu är äntligen arbetet igång med bygget av den nya elmottagningstationen Ekestubben mellan Ridklubben och Hovby flygfält intill Vattenfalls kraftledning. Lidköping Elnät äger och sköter merparten av elkraftnätet i Lidköpings kommun exkl Vinninga. Man är dock inte energileverantör.

Den tidigare stationen vid Toveks Bil (Gösen) byggdes 1977 och har normalt matning från ett avstick från Vattenfalls 130kV ledning mellan Trollhättan och Timmersdala. Som backup kan även energin tas från Fortums 130kV-ledning över Kinnekulle eller 40kV-ledningen Håkantorp-Järpås-Lovene. Fortum äger 130kV-delen inkl transformatorerna till 40kV; Lidköping Elnät ansluter således idag till 40kV-spänning.

Varför en ny mottagningstation? Gösen börjar bli till åren, omodern och ligger för ”centralt” då både stationen och luftledningarna till den är störande. Lidköping Elnät vill få ner abonnemangspriset genom att ansluta direkt till Vattenfalls 130kV-ledning mellan Timmersdala och Trollhättan(Lextorp). Genom att dela denna ledning (sektionering) och installera helautomatisk urkoppling om endera delen falerar fås ökad driftsäkerhet både för Lidköpings Elnät och Vattenfalls regionnät. Beräknad besparing för Lidköping Elnät är ca 5-6 Mkr/år. Investeringen är beräknad till totalt 200Mkr vilket med avskrivning på 40 år ger 5 Mkr/år. Investeringen betalar således sig själv över dess livslängd.

Planeringen för den nya stationen började redan 2000, projekterades 2016, började byggas 2017 och beräknad driftstart hösten 2018. Den nya placeringen innebär förstås en del kabeldragning: 70km 52kV-kabel (800mm2) och 12km 12kV-kabel (240 mm2) kommer att dras. Kablarna läggs numera med en avancerad maskin som borrar sig fram på ca 6m djup och upp till 600m med 1m onoggrannhet. Därefter dras en slang i gången och slutligen skjuts kabeln igenom slangen. Metoden inte olik den vid fiberdragning. Tillsammans med kablarna läggs en fiberkabel för styrning av nätet tex in- och urkoppling av olika segment.

Hjärtat i nya mottagningsstationen blir de två transformatorerna med toppeffekt 156MVA. Primärspänningen 130kV omvandlas här till 40 och 10 kV. De tillverkas av ett välrenomerat företag i Ljubljana i Slovenien och väger ca 160 ton/styck. Transporten hit blir sjövägen på pråmar till Lidköpings hamn och sedan på ett larvdrivet fordon till Ekestubben. Beräknad leverans april 2018. Utomhusställverket (130kV) har hela 2,5m mellan faserna för minskad risk för överslag och fågelkortslutningar. Ett kondensatorbatteri installeras för minskad reaktiv effekt (mindre förluster).

Nuvarande station vid Toveks (Gösen) blir kvar endast i mindre omfattning (en 40kV/10kV transformator). Avtalet med Fortum sägs upp och därmed blir ingående luftledning från Källby blir onödig.