Nya avloppsreningsverket

 

Årsmötet 2017

Nya avloppsreningsverket

VA-chefen Pernilla Bratt informerade engagerat om Lidköpings nya avloppsreningsverk som blir den största miljöinversteringen i kommunens historia. Nuvarande verk byggdes på 1970-talet och är i stort behov av renovering och uppgradering samtidigt som det hindrar Hamnstadens utbyggnad. Detta sammantaget gjorde att kommunfullmäktige 170427 beslutade utreda ett nytt verk. Man punktade upp följande krav och önskemål:

 • Klara 36 000 personekvivalenters avlopp (mot dagens 26 000)
 • Flöde 1340 m3/h (dagens klarar hälften)
 • I drift senast 2021
 • Halverad mängd kväve och fosfor i utsläppet mot idag
 • Livslängd 80 år
 • >500 m till närmaste bebyggelse
 • Ej på odlingsbar mark
 • Minimal sträcka för utloppsvattnet
 • Flexibel utbyggnad volymmässigt (om tex grannkommuner vill ansluta)
 • Flexibel utbyggnad av medicinrening och ev andra krav som kan komma
 • Biogastillverkning för eget elbehov

Tillsammans med konsultbolaget SWECO tog man fram ett förslag som pekar ut Ängen nära Hovby Flygfält nära framtida 44’an som lämplig plats. Läkemedelsreningen har diskuterats men utredningen föreslår att man avvaktar bättre statlig standard för att slippa göra om den inom kort. Beräknad merkostnad ca 23Mkr. Ledningen till verket planeras dras i Lidans botten eller kajkant och utloppsvattnet dras till Lidan. Verket tror bli nästintill luktfritt då luktande delar är inbyggda med frånluftsfiler. Investeringen tros bli ca 600 Mkr komplett.