Årsmötet 2013

 

Årsmötet hölls den 18 april i Lidbeckska huset i Lidköping.

Endast 12 medlemmar hade hörsammat kallelsen.

Verksamhetsberättelsen visar att föreningen genomfört sex studiebesök 2012: VSAB i Lidköping, Galdax i Vara, Aeroseum i Göteborg, Motorstadion i Lidköping, Kartåsens avfallsanläggning i Lidköping och Mekanvi i Lundsbrunn.

Antalet medlemmar har varit stabilt med cirka 30 deltagare per besök.

Den 23 nov hölls den årliga julfesten med ett klassiskt julbord. Som vanligt hölls festen i SSWs lokal i småbåtshamnen. Ett 30-tal medlemmar hälsades välkomna med glögg och dragspelsmusik. Maten på julbordet var uppskattad. Historieberättarna var många.

Styrelsen fick följande sammansättning:

Mats Persson, ordförande
Bo Ekström, vice ordförande
Stewe Svensson, sekreterare
Birger Engström, kassör
Christer Karlsson, klubbmästare
Rolf Sundberg, ledamot
Peter Apell, suppleant
Erik Renström, suppleant

Valberedare Håkan Fredholm och Rune Åkesson.

Efter årsmötet visade Stellan Jansson ett bildspel och berättade om den stora renoveringen som genomförts i Lidbeckska huset.

Föreningen bjöd på fika efter föredraget.

Kvällen avslutades med en liten rundvandring i lokalerna.