Årsmötet 2012

 

Årsmötet hölls den 16 april i Campus på Fabriksgatan i Lidköping.

Enligt verksamhetsberättelsen har man genomfört fem studiebesök 2011: Skaraborgs Sjukhus i Lidköping, Dafgårds i Källby, Dalénmuseet i Stenstorp, VBG group i Vänersborg och Ridhuset i Lidköping. Antalet medlemmar som kommer på studiebesöken har ökat under året.

Den 25 nov hölls den årliga julfesten med ett klassiskt julbord. Som vanligt hölls festen i SSWs lokal i småbåtshamnen. Drygt 40 medlemmar deltog och välkomnades med glögg. Maten på julbordet var uppskattad och underhållningen bjöd medlemmarna själva på.

Styrelsen fick följande sammansättning:

Göran Petersson, ordförande
Mats Persson, vice ordförande
Stewe Svensson, sekreterare
Birger Engström, kassör
Christer Karlsson, klubbmästare
Rolf Sundberg, ledamot
Peter Apell, suppleant
Erik Renström, suppleant
Ove Kent, adjungerad ledamot och vice klubbmästare

Valberedare Håkan Fredholm och Rune Åkesson.

Medlemsavgiften höjdes till 125 kr beroende på ökade kostnader.

Efter årsmötet bjöd föreningen på fika och Sune Strömberg presenterade Campus.

Kvällen avslutades med rundvandring i lokalerna och fysiklaborationer ”från Arkimedes till Einstein.”