Årsmötet 2011

 

Årsmötet ägde rum den 12 april i Lisbeckska huset på Hamngatan i Lidköping.

Verksamhetsberättelsen noterar att föreningen genomfört sex studiebesök 2010: Nolato Gota i Götene, Wanners Karosseri & Service AB, KMT Precision Grinding och Meken-Minnet, Vattenfall i Trollhättan, F7 Såtenäs och Micore i Lidköping. Studiebesöken har varit välbesökta.

Julfasten hölls den 26 november som brukligt i SSWs lokal i småbåtshamnen. Drygt 40 medlemmar avnjöt det klassiska julbordet från restaurang Matoset. Maten på julbordet var uppskattad och underhållningen bjöd medlemmarna själva på.

Vid årets slut bestod föreningen av 160 medlemmar.

Valen gav styrelsen följande utseende:

Göran Petersson, ordförande
Mats Persson, vice ordförande
Stewe Svensson, sekreterare
Birger Engström, kassör
Christer Karlsson, klubbmästare
Rolf Sundberg, ledamot
Peter Apell, suppleant
Erik Renström, suppleant
Ove Kent, adjungerad ledamot och vice klubbmästare

Valberedare Bo Hjelmqvist och Håkan Fredholm.

Efter årsmötet bjöd föreningen på fika och kapten Per Skårstedt berättade om sina många upplevelserika år som sjöbefäl inom handelsflottan.