Årsmötet 2010

 

Mötet hölls den 28 april i Meken-Minnets lokal på Fabriksgatan 2 och besöktes av 32 medlemmar.

I verksamhetsberättelsen noteras att de fem studiebesöken 2009 varit välbesökta med fantastiska 70 deltagare vid besöket på Arenan. Man besökte Promens i Lidköping, Vestas gjuteri, Thorsbergs- och Råbäcks stenhuggeri, Sparbanken Lidköping Arena, Kållandsö varv och M/T Gullmartank.

Den sedvanliga julfesten hölls i SSWs lokal i småbåtshamnen och de drygt 30 deltagarna bjöds på ett klassigt julbord från resaurand Matoset.

Vid årets slut bestod föreningen av 148 medlemmar.

Valen gav styrelsen följande sammansättning:

Göran Petersson, ordförande
Mats Persson, vice ordförande
Stewe Svensson, sekreterare
Birger Engström, kassör
Christer Karlsson, klubbmästare
Rolf Sundberg, ledamot
Peter Apell, suppleant
Erik Renström, suppleant
Ove Kent, adjungerad ledamot och vice klubbmästare

Valberedare Bo Hjelmqvist och Håkan Fredholm.

Mötet beslöt att styrelsens medlemmar som kompensation för sitt arbete slipper betala för vårutflykten och julfesten.

Årsmötet godkände på styrelsens förslag att utse Håkan Fredholm och Ove Kent till hedersmedlemmar från och med 2011.

Ordföranden berättade om slipmaterialet Kiselkarbid (SiC) och tackade för sin tid som ordförande och det stora deltagandet på årsmötet varefter mötet avslutades.

Efter årsmötet berättade Tomas Karlsson från KMT Precision Grinding om företaget och deras produktsortement. Efter denna presentation bjöd föreningen på fika. Under fikat berättade Bo Hjelmqvist om mekens historia och hur Meken Minnet kommit till samt föreningen som driver det. Kvällen avslutades med en rundvandring i fabriken och minnet.