Medlemsmöten

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls enligt stadgarna senast i april. Där tas de beslut som styr föreningens verksamhet under kommande år. Föreningens första ordinarie årsmöte hölls 1948-12-14.

Ibland behöver medlemmarna samlas mellan årsmötena för att besluta om något viktigt. Ett sådant tillfälle är exempelvis vid ändring av stadgarna. Sådana möten brukar då hållas i samband med en studieresa.

Medlemsmöten

Här kan du läsa utdrag från de senaste årens medlemsmöten.

Årsmöten

2020 2021 2022 2023
2019 2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005

Övriga MedlemsmötenExtra medlemsmötet 2007

Extra medlemsmötet 2016