Örnens tandvård

Studiebesök/Aktivitet 2019

Örnen tandvård 15 oktober

Vi var ett 10-tal frivilliga som tog oss till Örnen Tandvård i Lidköping och hälsades välkomna av nye chefen Axel Fredell. Han berättade att han hade jobbat parallellt med mottagningens grundare tillika föräldrarna Nils och Annika Fredell i fem års tid. Det gick över förväntan och Axel blev långsamt övertygad att han ville ta över när föräldrarna pensionerade sig vilket skedde nyligen. Föräldrarna lade stor vikt vid att få en öppen, välkomnande och handikappanpassad miljö och man får hålla med om att de lyckats. Miljön är långt ifrån de sjukhuslika kliniker man tidigare stött på. Axel driver företaget vidare i samma anda kanske med ännu mer betoning på att ligga tekniskt i framkant. Detta betyder inte att han vill ha helt oprövad teknik – då blir det för mycket barnsjukdomar.

De flesta mottagningar har nuförtiden personalkategorierna tandläkare, hygienister, tandsköterska och lokalvårdare. Här arbetar totalt 15 personer: 4 tandläkare, 3 hygienister, 7 tandsköterskor och 1 lokalvårdare. För att få ekonomin att gå runt har varje tandläkare två mottagningsrum som man pendlar mellan. Då kan en tandsköterska städa upp efter en patient och förbereda nästa medan tandläkaren jobbar i andra rummet. Viktigt också att delegera så enklare uppgifter hamnar hos hygienist eller tandsköterska. Företagets vinstmarginal är ca 5%. Av kostnaderna är ca 50% löner. Maskiner och inventarier är väldigt dyra, tex kostar maskiner och utrustning i ett behandlingsrum ca 1Mkr.

Den statliga subventioneringen sköts av Försäkringskassan och är ofta föremål för ändringar. För närvarande gäller:

 • ungdomar tom 23 år har 100% subvention
 • 24-29-åringar får 600 kr/år
 • 30-64-åringar 300 kr/år
 • 65+ får 600 kr/år
 • högkostnadskyddet ger slutligen 50% av kostnaden mellan 3 000 och 15 000 kr/år. Däröver fås 85% subvention. Avser 24-åringar och äldre. Vissa rent estetiska åtgärder undantagna.

Tidigare var taxan för standardåtgärder fast och lika hos alla kliniker, men numera är prissättningen fri och regleras av marknaden. Principen har visat sig fungera väl varför det idag endast är mindre prisskillnader.

Receptionen bokar in patienterna hos ”sin” tandläkare eller hygienist i ett bokningssystem. Eftersom man alltid har viss procent återbud kan man delvis dubbelboka patienterna. SMS-påminnelser utgår till patienterna ett par dagar före bokad tid.

Kliniken är medlem i Praktikertjänst som bla utvecklat ett molnbaserat journalsystem, FRENDA. Detta ger möjlighet att sköta en patient från andra kliniker, tex om något händer på annan ort eller byte av tandläkarklinik. Systemet har mycket hög säkerhet så obehöriga ser inget av vikt. Patienten måste godkänna en tandläkare för att komma åt informationen. Loggar visar vem som varit inne var. Försäkringskassan har ej tillgång men kan göra enstaka stickprov samt efter tillstånd granska viss tandläkare vid misstanke om fusk/olagligheter. Systemet fungerar väl nu efter några års inkörningsproblem.

Utrustningar

För att få kliniken att fungera på ett säkert och effektivt sätt krävs naturligtvis modern utrustning samt kontinuerlig utbildning av personalen. Här några viktiga maskiner:

Borrmaskiner

Vid lagning av kariesangrepp eller ”hål” borras först den angripna delen bort med en diamantförsedd borr varefter kaviteten fylls med ett ämne som stelnar. Metoden uppfanns 1864 och borrmaskinen blev så småningom pedalstyrd. Idag finns elektriska och pneumatiska maskiner där den sistnämnda gör upp till 400 000 rpm eller över 6 000 varv/sekund. Tandläkarna talar numera mest om lågvarvs- och high-speed-borrar där den förstnämnda är av elektrisk typ och hålls i handen likt en tjock penna. High-speeden drivs av tryckluft och är snabbare och bekvämare för patienten men avger ett starkt högfrekvent ljud. Spetsen som bla har ett vattenmunstycke och chuck för borren måste vara mycket tålig för att klara daglig autoklavsterilisering utan att korrodera.

Röntgen

Nu är röntgenfilmernas tid förbi. Filmen man stoppade in i munnen och sedan framkallade är ersatt av en digital detektor liknande den i vanliga kameror och smarta mobiler. Frekvensen på inkommande strålning är dock högre; röntgenbandet som ligger mellan UV-ljus och gammastrålning. Sensorn ansluts till en dator som visar bilden direkt. Andra fördelar är att känsligheten är större, så mindre röntgendos krävs samt mycket enkelt att spara bilden i datorer och/eller Internetmolnet.

Avtryck

För att få en bra bild av tänderna och underlag till tandteknikerna för tex tillverkning av tandprotes har man traditionellt tagit leravtryck med en stor sked. Många patienter har klagat på kväljkänslor och smärta. Därför har kliniken inköpt en 3D-skanner vars detektor liknar en större tandborste som förs runt de tänder som är intressanta, tex stödtänder till en bro och tandvakansen. Skannern tar flera bilder per sekund och på en bildskärm syns hur tänderna träder fram i en 3D-bild. Bilden kan roteras så vi kan se tänderna från olika håll. Om fler bilder behöver skannas visas det tydligt på skärmen. Bilden kan sedan mailas till tandteknikerlabbet för framställning av tex bro, krona, titanskruvtand, bettskena. Utrustningen kostar ca 400 000 kr/st.

Pulparensare

För att snabbt och säkert rensa en tand som ska rotfyllas, se nedan.

Tjänster

Kliniken klarar de flesta förekommande tjänsterna bla:

Undersökning/diagnos

Allmän eller specifik om tex tandvärk.

Profylax

Borttagning av tandsten, plack, råd och undervisning om tandskötseln.

Kariesangrepp

Axel berättade att dentalt amalgam nu äntligen är förbjudet i nya fyllningar (1 juli 2018). Detta naturligtvis beroende på det mycket giftiga och lömska kvicksilvret som både tränger genom huden och avger giftiga ångor. Påverkan på patienterna är omdiskuterat. Dessvärre upphör inte problemen med förbudet då de flesta äldre svenskar har amalgamfyllningar som kanske behöver repareras eller bytas ut. Vid dessa arbeten fås förstås amalgamrester som sugs upp och måste separeras i filter som hanteras som riskavfall. Liksom amalgam är guld helt ute som fyllnadsmaterial och ersatt av plastkomposit. På denna klinik används en av de bästa, Ceram X, som ger mycket starka och nästan osynliga fyllningar. En av fördelarna mot tidigare fyllningar är den snabba härdtiden, ca 15 sekunder med UV-ljus.

Rotfyllning

Om en tand skadas allvarligt fås kraftiga smärtor från nervvävnaden i tanden (pulpan). Om tanden sitter fast så kan den räddas med en rotfyllning. Då rensas pulpan bort och ersättas av ett fyllnadsmaterial. Mycket viktigt att få bort all pulpa ända ner till rötternas spets. Detta har tidigare varit både svårt och tidskrävande och krävt ett antal röntgenbilder. Örnens Tandvård har nu investerat i en utrustning som med 0,1 mm onoggranhet mäter hur långt den roterande NiTi-rensaren har kvar ner till rotspetsen. Detta görs genom att med en svag elektrisk ström mäta impedansen från rensaren till en elektrod i munnen. Metoden spar både tid och röntgendoser. Kostade ca 50 000 kr.

Tandstadgning

Om en tand i bra skick av någon anledning blir lös kan den numera räddas genom att borra ett hål från tuggytan ner till tandbenet och skruva i ett kolfiberstift som rotförstärkning. Forskning pågår med grafén i stället för kolfiber.

Krona

Om en frisk tand fått ful yta kan man slipa ner tanden något och limma på en keramisk krona. Kronan är mycket stark och görs alltid i samma nyans som intilliggande tänder. Tillverkas av externa tandtekniker.

Tandersättning

Om en tand är utslagen eller måste dras ut kan den ersättas på ett par olika sätt:

 1. Om granntänderna är i gott skick kan dessa slipas ner lite grand för att fästa en bro (förr brygga). Denna består av två kåpor med en tandprotes däremellan. Kåporna limmas på de båda stödtänderna. Bron hänger alltså mellan stödtänderna och då den ges samma färgnyans som dessa märks den minimalt. Kliniken använder den starkaste brotypen baserad på zirkonium som kostar ca 10 000 kr/tand för patienten.
 2. En ihålig titanskruv (med invändig skruvgänga) skruvas in i tandbenet och efter fastläkning (ca 3 månader) kan en krona fästas på denna och skruvas fast. Titanet accepteras av de allra flesta och läker då ihop bra med tandbenet. Ett problem är att underkäkens tandben är smalare samt att flera mycket känsliga nerver finns intill. I nödfall kan man numera flytta den känsliga läppnerven till käkbenets utsida och därmed få mer plats för titanskruvar. Patientpris ca 15 000 kr/tand. En fördel mot metod 1 är att flera tänder kan ersättas, tex om tre tänder i rad saknas kan man göra tre sammanhängande tandkronor som delar på två titanskruvar. Om endast en tand skall ersättas är metod 1 enklare och billigare.
 3. Forskning pågår även med att framställa tänder från stamceller.
 4. Löständer är ett lågprisalternativ för att ersätta flera eller alla tänder i en käke. Tandprotesen fästs på en stålställning som för överkäken fästs med en lösgom och i underkäken trycks på plats. Tas oftast ut nattetid. Numera skapas allt oftare tänderna med en 3D-skrivare från en 3D-bild av patientens käkar.
Tandreglering

Ca 25% av svenska ungdomar behöver någon form av tandreglering. Försäkringskassan har inte råd att ersätta alla utan prioriterar de allvarligaste fallen. Övriga patienter hänvisas till privattandläkare och måste betala stor del av behandlingen själva. En datorsimulering visar troligt resultat efter regleringen. Priset för vuxna är ca 40 000 kr men lägre för barn. Örnen erbjuder det senaste inom tandställningar som numera är tandfärgad och därmed nästan osynlig. Den kan även tas ut av patienten själv. Behandlingen brukar ta ca 6 månader.

Övrigt

Yrkesskador
 • Amalgam har orsakat obotliga nervskador på många äldre tandläkare och tandsköterskor som arbetat med detta fyllningsmaterial.
 • hörselskador orsakade av borrandet.
 • darrningar orsakade av nervskador från borrvibrationer.
 • sned nacke och rygg på grund av arbetsställningen.

Viktigt att känna till dessa och försöka motverka genom tex olika arbetsställningar.

Folktandvården ligger oftast efter utrustningsmässigt. Privatkliniker är ofta lite dyrare men ger i gengäld bättre kvalitet (hållbarhet, estetiskt).

Vi tackade för det imponerande besöket och goodie-bagen med sedvanlig applåd och minnesgåva.

Comments are closed.