Götene Kyltransporter 2019

Studiebesök/Aktivitet 2019

Götene Kyltransporter 9 april

Denna kylslagna vårdag besökte Lidköpings Tekniska Förening passande nog Götene Kyltransporter (GKT) och Götene Kyllager (GKL) i Götene. VD Dennis Karlsson hälsade de 15 medlemmarna välkomna och visade in oss i konferensrummet där vi bjöds vi på kaffe och fralla medan han presenterade företagen:

Företagspresentation
Först lite historik:
1976 bildades Götene Kyltransporter av Arne Johansson.
1990 övertar Ulf Johansson företaget.
1994 startade samarbete med Dafgårds.
1996 byggs nya kontoret.
2004 startas Götene Kyllager AB och det första kyllagret byggs.
2005 företaget växer och har nu 30 kyl/frysbilar och 60 anställda.
2006 nytt kyllager invigs och Bröderna Ebbessons Åkeri förvärvas.
Dennis Karlsson anställdes som VD.
2007 fick företaget Götene Kommuns miljöpris.
2008 byggs ytterligare ett nytt fryslager.
2010 VB Transport AB köps.
2011 ny helautomatisk tvätthall med eget reningsverk invigs.
2012 företaget växer och har nu 80 kyl/frysbilar och 175 anställda.
2015 övergången till miljödiesel (HVO) för samtliga dieselfordon har gett ca 90% lägre CO2-utsläpp.
2017 blev man både Krav- och EKO-certifierade för både lagring och transport av livsmedel.
2018 invigs solcellsanläggning från Söne El, 1900 paneler, för ren egentillverkad el.
2019 leverans av 5 kylbilar drivna av flytande (kyld) biogas (LBG).

Affärsidén är ”Vi skall vara ett flexibelt och professionellt logistikföretag som alltid ger snabb och säker service till våra kunder”. I och med satsningen på kyl och fryslagren kan man hjälpa kunderna förutom leverans även med lagring och packning.

Företaget ägs av familjen Ulf Johansson med Dennis Karlsson som VD. Man har konsekvent satsat på att utveckla såväl personal som fordon för att ligga i framkant tekniskt och miljömässigt.

Ett avancerat webbaserat IT-system (Vehco.se) gör att kontoret kan se alla fordons position samt snabbdata som hastighet och chaufför på en karta. Detaljinfo loggas vidare för varje resa om tex bortbromsad energi, tomgångskörning, hastighetsöverträdelser, raster. Ex på kördetaljer:

Förarna har fått kurser i Echo-driving och IT-systemet ger data som underlag för ett pris som delas ut var månad till bäste chaufför. Största energiboven är bortbromsad energi varför det gäller att hålla avstånd och motorbromsa. Man skall ej heller av bränsleskäl överstiga 80 km/tim vid normal körning. Chaufförerna skojar om att de är ”Sveriges mest omkörda åkeri”. Eventuella fortkörningsböter betalas av chauffören själv. Max körtid är 4,5 tim i sträck och max 10 tim/dygn.

Säkerheten är även viktig varför man har bytt till röda säkerhetsbälten för ökad synbarhet och därmed användning. Chaufförerna måste göra godkänt utandningsprov före och efter en körning.

Götene ligger centralt i landet: man når 90% av Sveriges livsmedelsproducenter och -butiker inom 4,5 timmar från Gävle i norr till Malmö i söder. Därför ligger man på fordonstillverkarna att bilarna skall gå 100 mil på en tankning.

Då man 2010 var först i landet med ett flytande metangasfordon har man fått mackbolaget Fordonsgas att bygga en tankstation i Götene för detta bränsle. Den stora vinsten med flytande biogas är en volymminskning med ca 600 ggr mot vanlig biogas. Gasen kallas LBG och tillverkas i Kartåsen, Lidköping, är kyld till under -163°C. Tankningen tar ca 15 min. LBG-mackar finns även i Göteborg, Jönköping och Helsingborg men man försöker tanka i första hand på hemmaplan i Götene. De vanliga dieselbilarna tankar normalt HVO-diesel, men bristen på denna gör att man ibland tvingas synda (med vanlig diesel).

Fn har man 110 egna bilar: 21 Scania- och 89 Volvobilar varav 6 drivs av LBG. Längsta bilen är 23,5 m och har förstås styrning även på bakaxlarna. Den är mer energisnål och rymmer mer gods än ett konventionellt ekipage med dragbil och släp. Dessutom har man ca 140 släp. Påbyggnaderna görs av ett 10-tal olika företag. Skåpen kan ha upp till sju olika temperaturzoner där fryszonen normalt håller -22°C och kylzonen 2-3°C. Två temperaturloggar i varje zon dokumenterar förhållandena och är bra bevis vid eventuell tvist. Fordonen gör ej infrysning. Kylaggregaten drivs antingen hydrauliskt från huvudmotorn eller elektriskt via en trefas 400V generator (drar upp till 32A vid start!). Fördelen med den elektriska kylningen är att den möjliggör losskoppling av släp och anslutning till vanliga elnätet via ett trefasuttag. Bilarna håller ca 10 år eller 200 000 mil. Stöld och kapningar är mycket ovanligt men slangning av diesel förekommer emellanåt.

Företagsgruppen har idag tillsammans 280 anställda varav 235 chaufförer och 16 administratörer på kontoret. Fn är det svårt att hitta chaufförer varför man startat egen utbildning.

Bland kunderna märks ICA, Dafgårds, Coop, Axfood, Triumf glass, Falköpings Mejeri, Arla, Fazer, Abba. Resorna måste planeras med marginaler; om inte utlovad leveranstid hålls så blir naturligtvis mottagaren inte glad och förutom badwill kräver de ofta skadestånd.

Rundvandring
På rundvandringen kom vi först till GKLs fryslager. Det var högt i tak för att klara ca 20 000 pallar och temperaturen är -25°C. Kylaggregaten i taket med automatisk avfrostning för torr luft (mindre nedisning). Inlastning dagtid och utlastning natt. Bilarna backas in i anvisad lastkaj (som de fått av trafikledningen på kontoret) och omges av en tätning för att få obruten köldkedja före portarna öppnas. Lastning och lossning sker med eldrivna manuella truckar som via handdatorer scannar artikelnummer, pallplats samt in/ut. En stor kund är Triumf Glass som här hyr ett stort antal pallplatser för sina produkter.

Övriga lager klarar ca 18 000 pallar och håller temperaturer från 0°C till rumstemperatur i olika zoner. Arla har tex hyrt ett stort antal pallplatser för att lagra ost från Kalmarfabriken: först 3 mån i 17°C sedan 3 mån i 10°C varefter de körs ”hela” vägen till Arla Götene för packetering och märkning. Arla Götene slutar med osttillverkning inom kort. Skaldjur som fiskats i svenska farvatten skickas till Marocko för skalning och sedan tillbaka till GKLs kyllager där de förvaras i 2°C för vidare befodran till livsmedelsbutikerna.

2011 invigdes en toppmodern fordonstvätt med tex eget reningsverk för att förarna skall kunna uppfylla kravet att hålla sina fordon rena såväl på insidan som utsidan. Vintertid tvättas bil och släp efter varje resa! Anläggningen går dygnet runt.

En egen gummiverkstad där anställd personal snabbt kan fixa punkteringar, byta däck mm. Alla däck är fyllda med nitrogen för att slippa tryckökning vid varmare asfalt och/eller långa körningar.

Vi fick även se GKTs egna verkstad där fordonsservice/reparationer sker i egen regi, 8 man i skift, dygnet runt. Bilarna skall tex servas var 3000e mil. Personalen klarar även service på kylanläggningarna.

Övrigt
Certifiering för ISO 9002 och 14001 pågår. HVO-bränslet görs på slakteriavfall och palmolja och är numera mycket rent varför de till och med rengör motorerna. Företagets personbilar och till och med gräsklippare körs på HVO. Beläggningen ganska konstant men vid eventuella svackor får bilarna stå och vid toppar hyrs bilar och chaufförer in tex från konkurrenten EA i Skara (ca 50 bilar).

Myndigheterna är numera stenhårda mot åkerier och utfärdar tex företagsböter på 800 000 kr om man inte har koll på chaufförernas regelefterlevnad.

Vår guide avtackades på sedvanligt sätt med applåd och minnesgåva från föreningen.

Comments are closed.