70-årsjubileum 2018

Studiebesök/Aktivitet 2018

70-års jubileum 25 oktober

Vi var 37 medlemmar som till Musikskolans brassensemble samlades på Restaurang The View för att fira föreningens 70-årsdag. Efter ett kort välkomsttal, hurrarop och fanfar så angrep vi den uppdukade buffén som avnjöts till Ferdinand Micans bildspel från de senare årens aktiviteter.

Därefter kvällens teknikavsnitt som var ett föredrag av Thomas Björkståhl, från Lidköping Bredband, som berättade om kommunens investering i att erbjuda samtliga hushåll anslutning till kommunens fibernätverk. Lidköping Bredband bildades 2007 som en avknoppning från Elverket och har idag 16 anställda. För själva nedläggningen av slangar och fiberkablar anlitas externa företag, ca 35 man. Under 2019 skall utrullningen av stadsnätet vara klar till samtliga hushåll. Själva inkopplingen är frivillig och förenad med en engångskostnad.

Regeringen klubbade 2017 att 95% av landets alla hushåll 2020 skall ha tillgång till minst 100 Mbps fast eller mobilt. 2025 skall 98% av alla hushåll ha 1 Gbps, övriga minst 30 Mbps.

Lidköpings Kommun ligger i framkant och har tidigt insett vikten av fiberkommunikation. Därför har man sedan några år beslutat att bygga ut stadsnätet till i stort sett samtliga hushåll enligt följande princip:

På kartan ser det fn ut så här:

Ca 170 mil fiberkabel är nedlagd hopkopplade med 65 tekniknoder, 980 brunnar och 1090 skåp. Allt föregått av god planering och dokumentation. Man beräknar livslängden till minst 60 år. Anslutningen av stadsnätet till omvärlden går via den sk Västgötaringen till Göteborg och Örebro.

Fiberkabeln som läggs är av modern single-mode typ vilket ger minimal dämpning av ljuset, endast 0,2 dB/km. Det betyder att ljusstyrkan halveras på ca 15 km. Själva fibern är endast ca 9 μm i diameter omgiven av ett skyddshölje på 125 μm. Skarvning av fibern görs i avancerade instrument som kapar, polerar och lasersvetsar ihop fibrerna. Varje skarv dämpar 0,2 dB liksom böjning av fibern. Helst bör man helt undvika böjning med en radie understigande 30 mm.

Till villor dras en tunn kabel med 4 fibrer: en för datatrafik, en för TV samt två i reserv, se bilden nedan.

Till hyreshus dras grövre kablar med flera fibrer. Ljusets hastighet i fibern är ungefär 66% av den i vakuum dvs nästan 200 miljoner m/s. Idag används röda lasrar som avsändare som kan ge hastigheter över 60 Gbps full duplex i en fiber! Blå lasrar kan i framtiden ge ännu högre hastighet om behov uppstår.

Prognoser för hushållens framtida kommunikation visar kraftigt ökande behov tex för uppkopplade vitvaror, larm, TV som kan kollas/styras från en mobilapp. Troligen kommer vi även i hemmen ha en egen liten mobilbasstation för 5G-telefoner då dessa högfrekventa signaler har svårt att tränga igenom allt tjockare ytterväggar.

Den första användbara glasfibern togs fram på 1960-talet. Idag finns även billiga plastfiberkablar avsett för korta avstånd i industrin (inga störningar pga potentialskillnader).

Thomas Björkståhl avtackades med applåd och den sedvanliga minnespresenten.

Till kaffet fick vi ett trevligt kåseri av tidigare ordföraren Håkan Fredholm om de år han var verksam i styrelsen (1975-2009). Föreningens nuvarande ordförande Bo Ekström tackade Håkan, påminde om Miljöbilseminariet den 7e november på Biblioteket och avslutade kvällen.

Comments are closed.