SöneEl 2017

Studiebesök 2017

Söne El i Lidköping, 7 februari

Vi var 26 nyfikna medlemmar som 2017-02-07 besökte Söne El Energi och Teknik. Vi hälsades välkomna av ägaren Anders Söneborn som började med att bjuda oss på fika och berätta om sitt företag:

Företaget bildades 1990 av Anders Söneborn och hans fru i Söne. Tänkte först köpa THs El av Tage Sönegård men gjorde istället upp att TH sköter de befintliga lokala småkunderna och Söne El övriga. Till en början jobbade man med kunder i Söne, Örslösa och Tun men det var väldigt krävande och ”väggen” var nära 1995. Då anställdes en elektriker efter moget övervägande. Det fungerade bra och snart anställdes ytterligare två.

2005 var det så mycket jobb i Lidköping att man flyttade företaget till lediga lokaler vid Meken. Då var det 5 man i företaget. Därefter har man växt med ytterligare en person per år till dagens 17. 2008-2010 var mycket bra år och man beslutade att bygga ett teknikspäckat, miljöhus vid Rådarondellen och flytta dit. Det blev dyrare än planerat så 2011, 2012 var tuffa år.

För de anställda arrangeras fyra teambuildingsträffar per år varav en med respektive.
Företaget tillhandahåller produkter och tjänster inom följande områden: El, kyla, värmepumpar, solceller, larm, data/tele, fiber, husstyrningar. I kyla ingår även service av bil-AC i mån av tid. Kunderna är till ca 65% företag och övriga privatpersoner. Genomsnittsjobbet är ca 6 tim. Några kunder har även velat ha arbeten utförda utomlands som längst i mellanafrika. Företaget är idag det femte största i lidköpingsområdet med ca 18Mkr omsättning och ca 4% vinst.

Fn har man mycket hög belastning på fiber och har tvingas hyra in tillfällig personal för att bygga ut Lidköpings Stadsnät. Idag används enbart single-mode-fiber vilken ger högsta bandbredd och låg dämpning (få repeatrar behövs). Fibern är tunnare än ett mänskligt hårstrå och omgiven av ett färgat plasthölje. För svetsning av skarvar används en dyr modern apparat med mycket hög precision. Fiberpriset är nere i ca 3kr/m.

 • Det egna huset är mycket genomtänkt för minimalt underhåll och samtidigt ett visningshus för ett axplock av de tekniska möjligheter som idag finns bla:
 • Datorstyrd belysning. Alla switchar går till en dator där det avgörs vilken/vilka lampor som skall tändas. Möjliggör även att tex dubbelklick tänder belysningen på halv effekt eller att helt andra lampor även skall tändas tex en ytterlampa utanför önskat rum.
 • Rörelse/fotodetektorer som automatiskt tänder/släcker rumsbelysningar vid behov.
 • Vattenburen golvvärme så radiatorer ej behövs.
 • En luft-vatten värmepump på 22kW som värmer vatten i en tank för tappvatten, golvvärmen och tilluften. God verkningsgrad idag tex 3:1 vid -15 grader ute. En elpatron som backup har aldrig använts.
 • Lås med individuella taggar och in-/utpassageloggning.
 • Inbrottslarm.
 • Kamerabevakning inkl arkivering. Kan även ses på distans via Internet/mobilapp.
 • CO2-styrd rumsindividuell ventilation dvs tilluften ökas i rummet om CO2-halten ökas och dämpas/stängs av om normalhalt. Tilluften förvärms i en värmeväxlare.
 • Egen elproduktion i tre solcellsbankar, 2 åt söder och en åt norr som ger upp till 18kW. Panelen åt norr ger ca 10% lägre effekt. Spänningen varierar från 0 till 900VDC. En trefas växelriktare omvandlar denna till vanlig 400VAC som synkas till ingående nät. Vid överskott matas effekt ut på nätet och genom ett avtal med Billinge Energi får man då upp till 1,35 kr/kWh.
 • Fjärrstyrning av de flesta funktionerna via mobilappar
 • Egen biltvätt

Solceller monteras normalt i bankar uppbyggda av fasta paneler om ca 1,6m2 som ger upp till 285W vid 31V likspänning. Panelerna kopplas samman för att få max 900V. Optimal montering på vår latitud är oskymd utsikt åt söder med 45 graders lutning. I Tyskland och Danmark monteras allt oftare paneler även i norrläge. Söne El säljer mest fabrikaten LG och Trim. Panelerna är robusta och kan monteras ovanpå eller istället för takpannor. Behöver minimalt underhåll och beräknas hålla minst 40 år.

En trefas växelriktare omvandlar energin till vanlig 400VAC som synkas till ingående nät. Växelriktaren beräknas hålla ca 20 år. Växelriktarna förbättras hela tiden och idag finns även modeller som fungerar självständigt om nätet faller bort vilket naturligtvis minskar sårbarheten avsevärt.

Anders Söneborn rekommenderar oss att skydda våra hus med överspänningsskydd (åskskydd) direkt efter huvudsäkringarna då vi har alltmer känslig elektronik. Kolla med försäkringsbolaget då vissa ger rabatt på premien efter monterat skydd. Hör med hyresvärden i hyreshus.

Ett annat tips var att rengöra filtren i värmepumparna då verkningsgraden kan försämras avsevärt av beläggningar, smuts och damm.

Mötet avslutades med en rundvandring i huset där vi fick mycket ytterligare information.

Comments are closed.