TI-group 2014

Studiebesök 2014

TI-group Automotiv Systems i Lidköping, 24 mars

Lidköpings Tekniska Förening har besökt företaget TI-Group Automotiv Systems AB i Lidköping vilket lockade många medlemmar.

Vi mottogs av VD Nicklas Löfstrand och produktionschef Mathias Hjerpe. För Lidköpingsbor är företaget mest känt under namnet Bundy som statade sin verksamhet här 1966. Numera ingår det i en multinationell företags-grupp med ca 22 000 anställda i 130 fabriker över hela världen.

I Lidköping finns ett 80-tal anställda och efter flera tuffa år ser man nu mycket positivt på framtiden med utökad produktion. Av produktionen går ca hälften vardera till personbilar respektive lastbilar.

I fabriken tillverkas vätskebärande rör t.ex. bromsrör till bilar och här har företagsgruppen ca 85 % av världens bilproducenter som kunder. En annan del utgörs av bränslerör till dieselmotorer. Dessa är gjorda för att tåla extremt höga tryck (De provtrycks med hela 8 500 Bar).

Efter presentation av företaget och produkterna var det dags att se produktionen där man kör skiftgång. Som på de flesta industrier numera så finns det ett antal robotar som utför många arbetsmoment som ställer höga krav på precision och kvalité. Bromsrör som ju är en mycket väsentlig del av en bils säkerhet skall tåla stora påfrestningar mot mekanisk åverkan, korrosion och tåla höga tryck. Särskilt imponerande var hur man lyckas utforma kopplingar som klarar de höga trycken.

Efter en mycket intressant rundvandring i fabriken avslutas besöket med fika och en frågestund.

Comments are closed.