Avloppsreningsverket 2014

Studiebesök 2014

Lidköpings avloppsreningsverk, 30 oktober

Lidköpings Tekniska Förening har besökt Lidköpings Avloppsreningsverk vid Framnäshamnen. Vi togs emot av driftledaren Bjarne Jörgensen, som välkomnade 23 nyfikna medlemmar. Bjarne inledde med en intressant Powerpoint-presentation som bla visade den historiska utvecklingen mot allt bättre rening av vårt avloppsvatten. Idag har kommunen två verk: Spiken och Framnäs. Båda är traditionella trestegsverk med mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Framäsverket togs i bruk 1978 och var då toppmodernt och dimensionerat för 45.000 personers avlopp (pe). Sedan dess har ett antal uppgraderingar gjorts bla för att uppfylla ökade krav på fosfor och kväveutsläpp vilket medfört att man nu klarar ca 35.000 pe. Upptagningsområdet är förutom centralorten bla Filsbäck, Vinninga, Saleby, Lovene, Mellby, Järpås, Örslösa och Tolsjö. Medicinrester och bakterier, främst e-coli reduceras ej i verket. Verkets livslängd brukar anges till bassängernas som är ca 40 år vilket betyder att de endast har ca 4 år kvar.

Det renade vattnet släpps ut i Lidan vid kolhögarna i Lidköpings hamn medan slammet körs till Kartåstippen, ca 120 ton/vecka. Bjarne berättade vidare att verkets största problem är dieselutsläpp som kan slå ut den biologiska reningen i flera månader! Han vädjade att man omedelbart ringer verket om detta skulle hända. Besöket avslutades med rundvandring då bla ”fyndlådan” visades med saker som fastnat i första filtret tex nappar, sedlar, räknedosor.

Comments are closed.