Kustbevakningen 2013

Studiebesök 2013

Kustbevakningen i Lidköping, 23 oktober

Lidköpings Tekniska Förening hade den 23 oktober besök av Kustbevakningen vilket lockade rekordmånga medlemmar. Vi fick t o m byta lokal för att få plats.

Alla har ju sett Kustbevakningens fartyg i hamnen och undrat över deras verksamhet. Vi började kvällen med att träffas i Esplanadteaterns lokal där Manuel Tomar och Sara Ivarsson informerade och visade bildspel om Kustbevakningens uppgifter.

Kustbevakningen är en civil myndighet som leds av en generaldirektör. Det finns 26 kustbevakningsstationer inklusive en flygstation i Skavsta. Det finns två regionala ledningar, i Stockholm och i Göteborg. Vänern tillhör Göteborgsregionen och här är Vänersborg basen. Kustbevakningens uppgifter är många. De skall ansvara för sjöövervakning och sjöräddning, miljöövervakning, gränskontroller, fiskeritillsyn, tillsyn av fartyg och sjötransporter, tull- och personkontroller, uppdragsverksamhet mm.

Efter en grundlig genomgång begav vi oss till fartyget i hamnen. Förutom ovan nämnda personer ingår ytterligare två i besättningen. Då det var trångt ombord delade vi upp oss i grupper och fick en mycket ingående presentation av fartyget och dess tekniska system.

Många frågor fick sina svar och det var mycket nöjda medlemmar som lämnade fartyget efter ett unikt besök.

Comments are closed.