VSAB 2012

Studiebesök 2012

VSAB i Lidköping, 6 mars

Lidköpings Tekniska Förening har inlett vårens aktiviteter med studiebesök hos företaget VSAB (Västsvenska Stålkonstruktioner AB) i Lidköping. Företaget har även produktionslokaler i Emtunga och sysselsätter totalt ca 90 personer.

Vi mottogs av Roland Karlsson, produktionsansvarig i fabriken. Besöket inleddes med fika och under tiden informerade Roland om företagets historia, tillverkning, produktsortiment mm. VSAB är specialiserade inom stålentreprenader och byggsystem och levererar kompletta prefabricerade stommar inklusive bjälklag och stomstabilisering. Produkterna används i alla typer av fastigheter, broar av alla slag, modulproduktion inom offshore, telekom mm.

VSAB har utvecklat ett eget stomsystem kallat IQBS som består av i fabrik helt färdigtillverkade balkar och pelare som fylls invändigt med en speciell betong. Detta innebär att de yttre dimensionerna kan göras mindre jämfört med konventionella stålpelare/-balkar. Byggtiderna kortas också då de har bärförmåga redan vid leverans jämfört med platsgjutna dito. Betongfyllningen utgör även brandskydd vilket betyder att särskild brandisolering eller brandskyddsmålning inte behövs.

Företaget arbetar med rationalisering av tillverkningen för att korta ledtiderna och med att göra mer konstruktionsritning i egen regi. Deras produkter är mycket efterfrågade på marknaden.

Besöket avslutades med att föreningens ordförande tackade för ett mycket intressant besök.

Comments are closed.