Sjukhuset 2011

Studiebesök 2011

Skaraborgs Sjukhus i Lidköping, 2 februari

Lidköpings Tekniska Förening har inlett årets aktiviteter med studiebesök på Skaraborgs Sjukhus i Lidköping (SIL).

Intresset var över förväntan då drygt 50-talet medlemmar infann sig. Nu var det inte fråga om någon rundvandring i operationssalar eller bland patienter utan en väl så intressant presentation av vad medicintekniker arbetar med inom sjukvården.
Medicinteknikerna Margareta Hellqvist och Fredrik Truedsson informerade om inom vilka områden de arbetar.

Tillsammans med ett dussintal kollegor servar de medicinteknisk utrustning i Skaraborgs 4 sjukhus, 25 vårdcentraler, 25 ambulanser och därutöver vissa utomstående kunder som äldreboenden, privata vårdcentraler m fl.

Medicinteknikerna ingår även i upphandlingsgruppen när det gäller inköp av ny utrustning. I genomsnitt investeras ca 60 mkr per år i teknisk utrustning vara röntgenutrustningen svarar för ca hälften.

Sammantaget är det en enorm mängd apparater som skall underhållas, repareras och servas med olika intervall. Ett grannlaga arbete där inget får gå fel. De förevisade även en del utrustning som defibrillator, EKG-apparat, blodtrycksmätare, utrustning för diatermi, ”hjärtstartare” (sådana som placeras ut på vissa håll i kommunen där många personer uppehåller sig samtidigt) mm.

Detta är ju ett arbetsområde som är lite anonymt och inte så lätt att få inblick i så därför blev besöket ännu mer uppskattat.

Comments are closed.