Ridhuset 2011

Studiebesök 2011

Ridhuset i Lidköping, 12 oktober

Lidköpings Tekniska Förening har besökt Lidköpings Ridklubbs nybygge.

Vi mottogs av ridklubbens ordförande Anna Bolander som assisterades av Roland Ström från byggentreprenören Backgårdens Bygg AB och medlemmen Ferdinand Mican. Anna berättade att det gamla ridhuset var utdömt av myndigheterna. Det var angripet av mögel och även bärande konstruktioner var angripna av röta. Standarden var mycket dålig och både hästar och ryttare mådde dåligt i den miljön.

Efter många turer håller man nu äntligen på att färdigställa ett nytt ridhus som kommer att bli ett av de modernaste i landet, kanske det allra modernaste. Det är energisnålt med bergvärme, ljuddämpande material för en god innemiljö, handikappanpassat och med moderna personalutrymmen och duschar/omklädningsrum.

Kostnaden är beräknad till ca 24 mkr. Därtill har man framgångsrikt sökt och erhållit bidrag från bl a Sparbanksstiftelsen, allmänna arvsfonden, m fl så den totala budgeten landar på ca 33 mkr. Dessutom får man ett årligt driftbidrag från kommunen om ca 1, 4 mkr.

Klubben bedriver en omfattande verksamhet och har ca 740 medlemmar varav flickor/kvinnor utgör 97 %. Alltså en mycket kvinnodominerad sport. Ridsporten är den näst största idrotten i landet efter fotbollen. Förbundet har ca 170 000 medlemmar. Klubben äger 30 hästar varav 15 ponnies.

Även utvändigt har klubben expanderat. För att få plats med ridhuset har man fått leda om Svartebäcken som passerar området. Man har av kommunen arrenderat mark för nya hagar och man har ridbanor utomhus med både grus och gräs. Klubben har 96 uteboxar som man hyr ut till besökande ekipage. Anläggningen är sedan tidigare mycket populär och man arrangerar ca 25 tävlingar per år varav 4-5 av större format. Vad skall det då inte bli när anläggningen står klar som en av de bästa i landet?

Vi gjorde en rundvandring och besåg stallarna där miljön var inbjudande med bl a ljuddämpande gummimattor på golven, handikapphiss med möjlighet att lyfta en funktionshindrad upp på hästen. Ljusa och fräscha personalutrymmen och med uteservering på andra våning att nyttja under fina sommardagar.

Klubben har 5 anställda ridinstruktörer och bedriver en omfattande utbildningsverksamhet i olika steg. Hela byggprocessen har förlupit väl trots att det varit ett ”annorlunda” bygge och man fått ta extra stor hänsyn till både människor och djur och att verksamheten pågått under nästan hela byggtiden utom några veckor på sommaren då hästarna haft ”semester”.

Det var en mycket utförlig och intressant presentation som de 30-talet medlemmarna fick.

Comments are closed.