KMT 2010

Studiebesök 2010

KMT Precision Grinding, Meken-Minnet, 28 april

Lidköpings Tekniska Förening har hållit årsmöte, kombinerat med studiebesök, hos KMT Precision Grinding och Meken-Minnet.

Föreningen har ca 150 medlemmar och ett 35-tal var närvarande. Ordföranden för Meken-Minnet, Kurt Göransson, hälsade välkommen och lämnade ordet till LTF:s ordförande Håkan Fredholm som kom att leda årsmötesförhandlingarna.

Efter årsmötet presenterade VD Thomas Karlsson koncernen KMT med dess olika enheter inom och utanför Sverige och dess produkter. I Lidköping tillverkas som bekant slipmaskiner av världsklass. Varje maskin är mer eller mindre unik då de tillverkas efter varje kunds specifika önskemål och kunderna finns över hela världen. Efter en mycket intressant presentation avslutade vi företagsbesöket med en rundvandring i fabriken.

Sedan var det dags för ytterligare en aktivitet, besöket på Meken-Minnet. Under tiden vi fikade berättade Bo Hjelmqvist om Meken-Minnet som är ett arbetslivsmuseum. Detta har under flera år, på ett förtjänstfullt sätt, byggts upp till ett intressant och innehållsrikt museum, av entusiaster och f d anställda på ”Meken”.

Här visas en mängd olika produkter som tillverkats genom åren och som gett fabriken dess framgång. Inte minst intressant är alla foton och övrig dokumentation som finns och som de flesta lidköpingsbor på något sätt kan finna en anknytning till. Flera av föreningens medlemmar har arbetat där under lång tid och många nu anställda är medlemmar i föreningen.

Innan vi skildes inbjöds medlemmarna till sedvanlig våravslutning med studiebesök hos Vattenfall i Trollhättan.

Comments are closed.