Akustikverkstan

Studiebesök/Aktivitet 2020

Akustikverkstaden 13 januari

Vi var 20 medlemmar som välkomnades av VD Pär Andrén.

Pär började mötet med en kort rundvandring i huvudkontorets lokaler på Kinnegatan 23, Lidköping. I utrustningsrummet fanns förstärkare, högtalare och mikrofoner av olika slag. Skaller-Per är en trämodell av ett människohuvud med naturtrogna öron där trumhinnorna är ersatta av mikrofoner vilket ger mycket naturtrogna ljudinspelningar. För bullermätningar (lågfrekvent ljud) i hus fästs accelerometrar (som mäter vibrationer) på stommarna. All utrustning måste naturligtvis kalibreras regelbundet för bibehållen kvalitet. SWEDAC ackrediterar regelbundet nyckelinstrumenten.

Sedan samlades vi i konferensrummet och fick en mycket intressant genomgång av företaget med en uppskattad kaffepaus i halvtid.

Historik

Företaget har sina rötter från Rockwool Skövde som skapade ett akustiklaboratorium i Skultorp 1965 för att bla testa sina akustikskivor för tak och vägg. När man beslöt att lägga ner detta och anlita externa laboratorier startade dåvarande labchef Rolf Friberg eget och köpte loss labbet.

2003 Köpte Pontus Thorsson, teknisk doktor i akustik, företaget och bytte namn till Akustikverkstan samt flyttade till Lidköping. Företaget fortsatte en kontrollerad expansion och 2013 anställdes Pär som VD. Företaget hade då 6 anställda. Ökande efterfråga på företagets akustikkonsulter möjliggjorde allt fler konsultanställningar. Vissa kunder ville även ha hjälp att implementera råden konsulterna gav varför man 2016 anställde några duktiga snickare.

Snart organiserades företaget i tre avdelningar: Konsult, Montage och (akustik)Lab.

Konsult

Här samlades konsulterna, idag 15 personar. Man kan hjälpa till med ljudproblem/-mätningar i de flesta branscher tex:

  • Byggnadsakustik, innefattande bla rumsakustik, trafikbuller, steg- och ventilationsljud. Ofta deltar man i projekteringsgrupp för nyproduktion eller hjälper byggherrar med akustikunderlag till byggentrepenören. Kontrollmätning efter nybyggnation är även en vanlig uppgift. Likaså mätningar av arenor, aulor och konsertlokaler.
  • Vindkraft. Vindkraftverken har på senare år kommit att kritiseras för bla bullerproblem. Här kan företaget hjälpa till med opartiska ganska komplicerade ljudmätningar (påverkas av väderlek, vindriktning, vindhastighet mm). Man är en av få SWEDAC-ackrediterade företag för detta.
  • Infrastruktur. Urbaniseringen ger ökat behov av vägar, järnvägar och flygplatser samtidigt som marken blir allt dyrare och städerna förtätas. Detta medför ökande krav på bullermätningar samt åtgärder mot buller. Vid nyanläggningar krävs vidare bullerutredningar.
  • Industri/Verksamhet. Om man har en bullrig verksamhet tex industri är man skyldig att utföra bullermätning (på utsidan) och presentera denna för tillsynsmyndigheten. I vissa fall kan en bullerberäkning räcka. Hit räknas även ljud från tex restauranger, discotek, nattklubbar gym.
  • Bergtäkter, gruvor. Sprängningar ger förutom vanligt buller även markvibrationer som kan fortplantas långa sträckor och dessutom ge infraljud. Vibrationer i tex närliggande byggnader mäts genom att fästa accelerometrar på byggnades stomme.
  • Automotive. Företaget kan hjälpa fordonsutvecklare map akustik som blivit allt viktigare i moderna fordon. Har bla supportat Nevs i Trollhättan.
  • Produktutveckling. Konsulterna kan även medverka vid utveckling av nya produkter för att minimera ljud/buller tex genom design- och materialråd.
  • Utbildning. För de som önskar lära mer kan företaget även skräddarsy kurser med önskat innehåll och nivå.
Montage

För att bistå de kunder som önskar med att implementera konsultens rekommendationer bildades 2016 montageavdelningen som idag omfattar 20 personer inkl 4 administratörer. Man kan tex montera undertak (helst 40mm akustikskiva hängande en bit från taket) och väggabsorbenter. Företaget offererar helhetslösningar inklusive materiel (ingen egen tillverkning). Man har även ljudisolerat studios och samtalsrum.

Labbet

Ligger fortfarande i Skultorp där Rockwool byggde detsamma. Används för avancerade ljudmätningar tex absorbtion (dämpning) av bord och stolar i ett kontorslandskap. Ett brus spelas då upp och tystnar plötsligt, sedan mäts efterklangstiden som helst skall vara under 0,5 sekunder. Labbet har två rum intill varandra med mycket kraftig ljuddämpning och en öppning emellan. Här kan tex ett fönster, dörr, betongskiva monteras för att noggrant mäta deras ljuddämpning. I sändarrummet finns högtalare som avger önskat ljud (frekvens, ljudstyrka, sammansättning) och i andra rummet ett antal mikrofoner. Ett vanligt ljud är stegljud som efterliknar högklackade skor. På senare tid har även mätningar av toalett- och klockljud utförts.Labbet är ackrediterat av SWEDAC och ett antal utländska motsvarigheter och har fn 2 anställda. Några utlandskunder.

Övrigt

Samarbetar med bla Götenehus, Moelven, Stora Enso.

Trumljud är buller i ett rum tex hotellfoajé eller konferensrum.

Aktiv ljuddämpning finns nu i avancerade hörlurar/hörselskydd. De har mikrofoner och en högtalare som avger 180º fasförskjutna ljudvågor vilket teoretiskt ’tar ut’ det externa ljudet.

Ljudeffekt avser bullermätningar från tex ventilationsaggregat.

Några kunder: NCC, Skanska, Volvo, kommuner, Vestas, Dafgårds, Absolent, Svenska Kyrkan.

Några konkurrenter: SWECO, ÅF.

Försäljningen har stigit organiskt sedan 2012 (4Mkr) till 2018 (39Mkr) med acceptabel vinst.

Ungefärlig fördelning 2018: Bygg 60%, Labb 12%, Vindkraft 6%, Infrastruktur 13%, Övrigt 9%.

Marknadsföring främst mun-mot-mun samt en årlig mässa (Pär).

Idag är man 35 anställda utspridda i Göteborg (8 pers), Stockholm (2), Trollhättan (4), Stenstorp(2) och Lidköping(19). Kompetens trång sektor, Chalmers examinerar endast 10 personer/år i akustik. Endast en konsult har slutat sedan 2013.

Bolaget ägs av fyra medarbetare. Platt organisation med självgående personal.

Vår guide avtackades på sedvanligt sätt med applåd och en liten minnesgåva från Lidköpings Tekniska Förening.

Pär
Pär
Pontus
Pontus

Comments are closed.