Konstituerande mötet

Konstituerande möte 1948

Det konstituerande sammanträdet hölls 1948-10-21. En kommitté hade utrett frågan om att bilda en teknisk förening och ett 80-tal ingenjörer och tekniker hade uttalat intresse av att bli medlemmar i föreningen.

Ordförande för mötet var överingenjör Nils-Erik Ydrén från Rörstrand och sekreterare var driftsingenjör Gösta Hultberg från Lidköpings stad.
En interimsstyrelse valdes som bestod av:

Ordförande Nils-Erik Ydrén, överingenjör Rörstrand
Sekreterare Gösta Hultberg, driftsingenjör Lidköpings stad
Vice ordförande Sven Abrahamsson, ingenjör LMV
Vice sekreterare Tage Collin, civilingenjör Jönköping o Vulcans Tändsticksfabrik
Ledamot Ernst Malmgren, civilingenjör Svenska Sockerfabriks AB
Skattmästare Nils Vult von Steijern, ingenjör Rörstrand
Ledamot Arne Floberg, civilingenjör Rörstrand
Klubbmästare Walter Loewe, ingenjör LMV
Vice klubbmästare Erik Garbom, ingenjör LMV

Ett förslag till stadgar hade tidigare utsänds till samtliga deltagare på mötet. Det gicks igenom paragraf för paragraf, och samtliga godkändes med undantag av paragraf 10 som gällde mötesdag, där förslaget var andra tisdagen i januari – maj och oktober – december klockan 19:15. Ett annat förslag lades fram där det föreslogs första eller tredje tisdagen i månaden för att inte kollidera med sammanträden i andra föreningar. Denna paragraf hänsköts till styrelsen för omprövning och skulle sedan framläggas vid årsmötet.

Ordföranden meddelade att föreningen fått en inbjudan till Mariestads Tekniska Förening den 11 oktober. Då Lidköpings Tekniska Förening då ej hunnits bildas, besökte kommitterade Mariestad.

Ordföranden meddelade vidare att disponent Schröder vid Sockerfabriken inbjudit föreningen till fredagen den 22 oktober att bese fabriken där betkampanjen just pågick. Ett tjugotal medlemmar antecknade sig för ifrågavarande besök.

Ingenjörerna Lennart Andersson, Rörstrand och Erik Garbom, LMV höll ett föredrag med titeln ”Två ingenjörer titta på Holland”. Ingenjör Andersson hade besökt en internationell keramikkongress och ingenjör Garbom hade på en mässa demonstrerat Lidköpings Mekaniska Verkstads tillverkningar, speciellt deras centerlessmaskiner. Förutom vad som rörde rent tekniska frågor lämnades en allsidig redogörelse för Holland av idag. Föredragen illustrerades av ett stort antal ljusbilder.

Comments are closed.