Årsmöten

Medlemsmöten

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls enligt stadgarna senast i april. Där tas de beslut som styr föreningens verksamhet under kommande år. Föreningens första ordinarie årsmöte hölls 1948-12-14.

Ibland behöver medlemmarna samlas mellan årsmötena för att besluta om något viktigt. Ett sådant tillfälle är exempelvis vid ändring av stadgarna. Sådana möten brukar då hållas i samband med en studieresa.

Medlemsmöten

Här kan du läsa utdrag från de senaste årens medlemsmöten.

Comments are closed.